אוספים וארכיונים > ארכיונים > הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי > אוספים > ארגונים > הוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה (ועידת התביעות)

הוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה (ועידת התביעות)

​הוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה, או ועידת התביעות, היא ארגון גג שנוסד בניו יורק ב-1951 על ידי 23 ארגונים יהודיים לאומיים ובינלאומיים המייצגים את חיי יהודי הגולה במערב. מטרותיה הן השגת כספים לסעד, לשיקום וליישוב מחדש של הקרבנות היהודיים של רדיפת הנאצים ולבנייה מחדש של חיי קהילה יהודיים; והשגת פיצויים על הפגיעות שנגרמו לקרבנות הרדיפה הנאצית והשבת הרכוש שהוחרם על ידי הנאצים.

 

 
הוועידה כונסה על ידי ד"ר נחום גולדמן, יושב ראש הסוכנות היהודית ונשיא הקונגרס היהודי העולמי, אשר נבחר לנשיאה. ממשלת ישראל והוועידה פתחו במשא ומתן רשמי עם הרפובליקה הפדרלית של גרמניה במרס 1952 בהאג. ב-10 בספטמבר 1952 נחתם בלוקסמבורג הסכם בין ממשלת גרמניה המערבית, הוועידה וממשלת ישראל.
 
ועידת התביעות העבירה חלק גדול של התיקים שלה לארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים, שם הם מוינו וקוטלגו. להלן רשימה של הסדרות שבהן אורגנו התיקים, בתוספת תיאור קצר של תוכנם.
 
סדר נושאי של תיקי ועידת התביעות:
 
 - ניהול ומדיניות של ועידת התביעות
 - תכתובות
 - כספים וחשבונות
 - חקיקה
 - פניות והקצבות
 - פניות ועידת התביעות  JDC (הג'וינט)
 - פניות פרטיות (מידע אישי, לא פתוח לציבור)
 - שונות
 
ניתן לעיין ברשימות מצאי המפורטות רק בארכיון המרכזי עצמו. חוקרים המעוניינים להשתמש בתיקים צריכים להשיג רשות בכתב ממשרד ועידת התביעות בניו יורק לפני העיון בתיקים וברשימות.
 
פרויקט ארכיוני זה נתמך על ידי מענק מהוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה.