החברה ההיסטורית הישראלית

​בשנת תרפ"ה (שלהי שנת 1924) הוקמה בירושלים החברה הא"י להיסטוריה ולאתנוגרפיה, על ידי חבורת היסטוריונים ארצישראליים. החברה הוציאה שנתון בשם 'ציון' (מאסף), שבשנת 1936 הפך לרבעון באותו שם. כן יזמה החברה הוצאת שתי סדרות ספרים, 'ספר היישוב' ו'הספרייה ההיסטוריוגרפית'. בשנת 1944 נכנס 'הארכיון הכללי לתולדות ישראל' (לימים: 'הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי'), מיסודו של יוסף מייזל, לרשות החברה, שממנה הוא נפרד לימים, בשנת 1969. בשנת 1950 שינתה החברה את שמה ל'חברה ההיסטורית הישראלית', והרחיבה את פעולתה הציבורית לכנסים שנתיים והשתלמויות מורים. 
 
האוסף כולל פרוטוקולים של החברה (החל מהישיבה הראשונה בכ"א בכסלו תרפ"ה, בהשתתפות ש' אסף, ב' דינבורג, א"ל סוקניק, ק' פריידנברג וי' פרס); התכתבות עם חברים ומוסדות; ענייני הסקציה האתנוגרפית של החברה, מערכת כתב העת 'ציון' ושאר פרסומי החברה, ענייני הארכיון הכללי לתולדות ישראל ועניינים הקשורים לכנסים השנתיים. 
 
מרבית החומר בעברית. בהתכתבות ניתן למצוא חומר באנגלית, יידיש, גרמנית, פולנית, צרפתית, איטלקית, ספרדית ועוד.