מידע כללי

הארכיון במספרים:

 
 ​​•   6,000 מטר רץ של מסמכים, פנקסים ותיקים (60,000,000 דפים)
 
 ​​•   1,600 ארכיונים של קהילות, ארגונים אישים ומשפחות
 
 ​​•   18,000,000 תאי צילום (מיקרופילם) וסריקות
 
 ​​•   2,000 רשימות מצאי של מסמכים ותיקים הנוגעים ליהודים, ששמורים בארכיונים אחרים
 
 ​​•   15,000 תצלומים של אישיויות ואתרים יהודיים
 
 ​​•   8,000 תקנות, דוחות, עלונים, כרזות ועלוני פרסומת מודפסים
 
 ​​•   1,200,000 גזרי עיתונות בנושאים שונים
 
 ​​•   15,000 ספרים ופרסומים על היסטוריה יהודית
 
 

נתונים סטטיסטיים ומאפיינים של משתמשי הארכיון: 

חוקרים וסטודנטים מישראל ומחוץ לה מבקרים בארכיון ומשתמשים באוספים למחקר היסטורי. באוספים משתמשים גם אנשים רבים המנסים להתחקות על הקשר האישי שלהם לעבר היהודי באמצעות מחקר גנאלוגי. גם מורים מביאים קבוצות של תלמידי תיכון ללמוד מהו ארכיון, ולבוא במגע ישיר עם מסמכים המתעדים את עברם של היהודים בכל מקום. למעשה שואף הארכיון המרכזי לשרת את כל העם היהודי, והוא ייחודי בכך שהאוספים שלו כוללים חומר היסטורי על יהודים ממערב אירופה, מזרחה ומרכזה, מארצות האסלאם, מצפון אמריקה ומדרומה, מדרום אפריקה וממזרח אסיה. התיעוד של עברנו המשותף מופקד כאן למשמרת כחלק מכריע מהמורשת הלאומית של העם היהודי.