אוספים וארכיונים > כתבי יד > הסבר לטופס בקשת רשות להעתקה

הסבר לטופס בקשת רשות להעתקה

Untitled Document

 אל: יש לרשום את שם הספרייה או האוסף אליו מופנית הבקשה
To:
.........................................
.........................................
.........................................

 יש לרשום את התאריך הלועזי
Date...............
 המכון לתצלומי כתבי יד בספרייה הלאומית של ישראל הפנה אותי אליכם. אני מבקש רשות לסריקה של כתבי יד עבריים שבבעלותכם, ושמיקרופילם שלו נמצא במכון.
I am applying to you on the advice of the Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts in the National Library of Manuscripts in the National Library of Israel, Jerusalem [IMHM].
I should like to request permission to prepare digital reproductions of your Hebrew manuscript, a microfilm copy of which is found in the Institute [IMHM]

Microfilm details:

 
Shelf mark in origin library (Custodian Lib. CN  )  ...............
 דף עד דף מספר... יש לציין את טווח העמודים המבוקש. אם מבוקש צילום של כתב היד כולו, יש לכתוב: entire manuscript
fols. .....  to ….. 

 
Record number in the National Library of Israel  …………

 אבקש לאשר לי שימוש למטרה הבאה: יש לסמן X על יד המטרה המבוקשת
I would be most grateful if you would authorize my request and permit use of the MS for the following purpose:

 פרסום החלק המבוקשPublication of the parts specified

 מהדורה ביקורתית המבוססת על מספר כתבי ידCritical edition based on several MSS

 שימוש בחלק המבוקש כאיור במאמר או בספרFacsimile of of the parts specified for illustration in an article or book

 לדוקטורט או תזהDissertation or Thesis

 מחקרResearch

 אחר (נא לפרט)Other(Please elaborate)  ....................


 אם החומר יפורסם אני מתחייב לשלוח לכם העתק.
If the material is published, I hereby promise to send you a copy.

Sincerely,
 שם ושם משפחה, ואם רלוונטי, שם הארגון שבשמו פנית
Name................................
 כתובתך הפרטית או כתובת הארגון שבשמו פנית
Address ........................................