ראשית חקר הקבלה בירושלים

ערב עיון במכון שוקן למחקר היהדות בשיתוף הספרייה הלאומית


בשנות ה-30 וה-40 של המאה העשרים פעל במסגרת מכון שוקן של ש"ז שוקן מכון לחקר הקבלה בניהולו של פרופ' גרשם שלום. שם, בתמיכה כספית נדיבה של שוקן שלום קבץ מסביבו תלמידים מוכשרים שעסקו בחקר הקבלה, החסידות והמשיחיות היהודית. מתוך חבורה זו יצאו דמויות ניכרות בחקר המיסטיקה היהודית בהמשך. בין הבולטים שבהם: פרופ' ישעיהו תשבי, פרופ' חיים וירשובסקי, פרופ' יוסף וייס ופרו' משה אריה פרלמוטר. תוך תקופה קצרה פרסם חברי המכון ספרים רבים בהוצאת שוקן וגם מגוון מאמרים בנושאי המכון. חשוב לציין שכיווני המחקר במיסטיקה היהודית שהודגשו במכון המשיכו להוות נושאים מרכזיים במחקר הקבלה גם בשנים שאחר סגירת המכון ועד עצם היום הזה, וביניהם ראשית הקבלה והתנועה השבתאית.

 

ביוני 2016, כחלק מחגיגות 75 שנה למכון שוקן התקיים במכון ערב עיון בנושא, בשיתוף הספרייה הלאומית. שם נשאו חוקרים מובילים בתחום הרצאות מגוונות על הפעילות המחקרית במכון, הוצאת הספרים שבו והשפעתו על המחקר בהמשך. גם נידון הקשר בין המכון דאז ובין אוסף גרשם שלום של היום. בנוסף התקיים תערוכה של פריטים נדירים ממכון שוקן ומאוסף גרשם שלום וארכיון גרשם שלום שבספרייה הלאומית. אנחנו שמחים להציג את ההרצאות בפניכם.


ד"ר צבי לשם, ראש אוסף גרשם שלום לחקר הקבלה​

 
​דברי פתיחה: פרופ' שמואל גליק
ראשית חקר 'התחלות הקבלה' אצל גרשם שלום
פרופ' משה ידל
מחקר הקבלה והוצאת שוקן: הספרים הראשונים
פרופ' דניאל אברמס

 


הגבול הפתוח: ש"ז שוקן, יוסף וייס וחסידי ברסלב
פרופ' יונתן מאיר
דברי סיכום: ד"ר צבי לשם, הספרייה הלאומית
ניגוני ברסלב: ניר סרוסי – כינור