אוספים וארכיונים > יהדות > מיזם הפנקסים

מיזם הפנקסים

מאז המאה השש-עשרה נהגו קהילות היהודים באירופה לתעד  את פעילותן  החברתית והכלכלית  בספרי מרשם שכונו בעברית וביידיש פנקס (ברבים: פנקסים). דפי הפנקסים מכילים חומר רב-ערך אודות ארגון הקהילות, קשריהן עם הסביבה הלא-יהודית והאופנים בהם ניהלה החברה היהודית את חייה הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים.


פנקסים ששרדו מן המאות הקודמות שמורים היום באוספים שונים ברחבי העולם. הספריה הלאומית של ישראל והארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים אוצרים את אוסף הפנקסים הגדול בעולם. מיזם הפנקסים (Pinkassim Project) פועל לאיתור, קטלוג ודיגיטציה של כל ספרי המרשם הקהילתיים ששרדו בעולם, תוך שיתוף פעולה אקדמי בינלאומי עם מוסדות מחקר אחדים. המטרה: הנגשת אוצר תיעודי עשיר זה לכל המעוניין. העמדת הפנקסים לרשות חוקרים ומתעניינים תקדם את מחקר תולדות יהודי אירופה ותאפשר לציבור הרחב גישה לאוצר בלום של מידע היסטורי.


אתר זה, הנמצא בשלבי פיתוח, מציע גישה חופשית לתעודות השלטון העצמי היהודי באירופה. בשלב הראשון יונגשו פנקסים ששימשו קהילות וועדים על-קהילתיים בעת החדשה המוקדמת (1800-1500 בערך). תקופה זו נחשבת כ״תור הזהב״ של השלטון העצמי היהודי. האתר מציע כרגע מבחר ראשון של פנקסים שנסרקו, קטלוג של הפנקסים ששרדו ורשימה ביבליוגרפית של ספרות המחקר בתולדות השלטון העצמי היהודי באירופה בעת החדשה המוקדמת.

 

וועדה אקדמית בינלאומית:

פרופ׳ (אמריטוס) ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים, ישראל

פרופ׳ יורג דוונטר, המכון ע״ש שמעון דובנוב להיסטוריה ולתרבות יהודית, אוניברסיטת לייפציג, גרמניה

פרופ׳ גרשון הונדרט, אוניברסיטת מקגיל, מונטריאול, קנדה

פרופ׳ אדם טלר, אוניברסיטת בראון, פרובידנס, רוד איילנד, ארצות הברית

 

בשיתוף עם:

הספריה הלאומית של ישראל, ירושלים,

המכון ע״ש שמעון דובנוב להיסטוריה ולתרבות יהודית, אוניברסיטת לייפציג


בתמיכת קרן רוטשילד (הנדיב) אירופה​