כל הפנקסים

פנקס קהילת האלברשטאדט

במאה השמונה-עשרה הייתה האלברשטאדט הקהילה היהודית הגדולה במלכות פרוסיה וניהלה את ענייניהם של יישובים יהודיים נוספים שהיו כפופים לה. הפנקס הוא מן השנים 1809-1793. הוא כתוב גרמנית, לרוב באות עברית, ולעתים גם באותיות גותיות. המקור שמור בספריה הלאומית בירושלים..


 

פנקס קהילת העלישוי

הולסווו (העלישוי בפי היהודים) הייתה  במאות השבע-עשרה והשמונה-עשרה אחת מן הקהילות הראשיות במורביה (מעהרן בשמה היהודי). פנקס הקהילה, בן כ-100 דפים כתובים עברית ויידיש, הוא מן השנים 1737-1771. הוא מכיל תקנות קהילתיות, כרוזים ורשימות בעלי תפקידים שנבחרו. המקור שמור בספריה הלאומית בירושלים.


 

פנקס קהילת באלנשטעדט

פנקס קהילה קטנה בנסיכות אנהאלט, היום בסכסוניה, גרמניה. יש בו תקנות, כרוזים, חשבונות ורישומי תשלומים של אנשי הקהילה מן השנים 1788- 1845. בפנקס, הכתוב גרמנית באות עברית וגם באותיות גותיות, 350 דפים שרק 197 מהם כתובים. המקור שמור בספריה הלאומית בירושלים. 

פנקס קהילת הנאו

פנקס קהילה חשובה במדינת הסה-קאסל הסמוכה לפרנקפורט אם-מיין. הוא מכיל 206 דפים כתובים גרמנית באות עברית מן השנים 1800-1774. המקור שמור בספריה הלאומית בירושלים. 

 

פנקס קהילת פרנקפורט אם-מיין

אחד הפנקסים הקדומים ביותר ששרדו מן העת החדשה המוקדמת. היה בשימוש הנהגת קהילת פרנקפורט, מן הגדולות והחשובות בקהילות גרמניה, לאורך 250 שנה. בפנקס מעל 500 תעודות מן השנים 1802-1552, שעניינן בכל היבטי החיים היהודיים בעיר. הוא כתוב עברית וגרמנית באות עברית. המקור שמור בספריה הלאומית בירושלים.


 

פנקס קהילת דובנו (דובנא)

פנקס קהילה חשובה בוולין, היום אוקראינה המערבית, מן השנים 1835-1715. כתוב עברית ויידיש. בפנקס דובנו 129 דפים. יש בו תקנות קהילתיות, כרוזים ורשימות נבחרים בקהילה. בולט בייחודו תקנון הקהילה משנת 1717 שנשתמר בשלמותו. הפנקס המקורי שמור בספריה הלאומית בירושלים.


 

פנקס קהילת פרנקפורט דאודר

פנקס קהילה בעיר שהייתה מרכז מסחרי חשוב באזור התפר בין מדינות גרמניה ומלכות פולין. פנקס פרנקפורט על נהר אודר הוא מן השנים 1792-1775, אך יש בו גם העתקי מסמכים מן מהמאה ה-17. הוא כתוב עברית וגרמנית באותיות עברות ומכיל 170 דפים. המקור שמור בספריה הלאומית בירושלים.

 

 

פנקס קהילת פרנקפורט אם-מיין

מכיל רשימות דמי חברות בקהילה ותשלומים אחרים של אנשי קהילת פרנקפורט אם-מיין מן השנים  1737-1729. כן נשמרו בו העתקות של תעודות מן המאה השבע-עשרה. בפנקס 384 דפים והוא כתוב גרמנית באותיות עבריות. המקור שמור בספריה הלאומית בירושלים.

 

 

ספר הזכרונות

​פנקס הקהל של קהילת פוזנן (פוזנא) בצפון-מערב פולין. ׳ספר הזכרונות׳, אחד מן הפנקסים הקדומים ביותר ששרדו, נכתב בין השנים 1689-1592. כתב היד בן למעלה מ-300 דפים, כתוב ברובו עברית, אך מספר תעודות כתובות ביידיש. הפנקס שמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים.

 

 

פנקס הכשרים

פנקס בעלי זכות הבחירה בקהילת פוזנן (פוזנא) בצפון מערב פולין. בשונה ממה שהיה נהוג בקהילות אחרות באשכנז, לא פוזרה קבוצת ה׳כשרים׳ לאחר שבחרה בבעלי התפקידים בקהילה, אלא המשיכה לפקח על הנבחרים החדשים. בפנקס 480 דפים והוא מסמך יחיד במינו המתעד את תפקודי הקהילה ומשלים את הידוע לנו מ׳ספר הזכרונות׳ של קהילת פוזנן. ׳פנקס הכשרים׳ כתוב בעברית וביידיש ומכסה תקופה בת למעלה ממאתיים שנה (1835-1621). הוא שמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

 

 

פנקס קהל טרעביטש

פנקס קהילה קטנה במורביה (מעהרן) שבאימפריה ההבסבורגית (היום ברפובליקה הצ׳כית). בפנקס 105 דפים, שנכתבו בשנים 1803-1674. רובו ככולו תקנות שנקבעו על ידי וועד הקהילה ופורסמו בעברית, יידיש וגרמנית. הפנקס שמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים.

 

 

פנקס מדינת קלווה

פנקס וועד המדינה (בגרמנית: לאנדיודענשאפט) מקלווה שבאיזור הריין התחתון בדרום מערב גרמניה. היישובים היהודיים באיזור, שסופח לפרוסיה, לא קיימו חיים קהילתיים מקומיים ממוסדים. הם חברו יחד להקמת ארגון אזורי של הנהגה עצמית. הפנקס המקורי אבד בימי השואה. הנוסח המובא כאן הוא העתק מוער שהכין לפרסום ההיסטוריון הנודע יצחק (פריץ) בער מן האוניברסיטה העברית. פנקס קלווה הוא בן 136 עמודים, כתובים עברית ויידיש, מן השנים 1803-1691. כתב היד של פרופ׳ בער שמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים.

 

 

פנקס פקיד קהילת אלטונה (ממוריאלבוך)

הממוריאלבוך של קהילת אלטונה נוהל בידי שמש הקהילה. אלטונה הייתה אחת משלוש קהילות אה״ו  (אלטונה, המבורג, וואנדזבך) בצפון גרמניה, והיתה כפופה למלכות דנמרק. בפנקס תעודות בעניני מעמד משפטי, שיפוט וסכסוכים בין אנשי הקהילה מן השנים 1776-1760. הוא מכיל כ-100 דפים וכתוב עברית.המקור שמור בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים.