על אודות המיזם

אתר מיזם הפנקסים מציע לחוקרים ולמתעניינים גישה חופשית למסמכי השלטון העצמי היהודי בקהילות אירופה. מן המאה השש-עשרה ואילך נהגו קהילות היהודים באירופה לתעד את הפעילות החברתית והכלכלית בספרי מרשם שכונו בעברית וביידיש פנקס (ברבים: פנקסים). דפי הפנקסים מכילים חומר רב ערך על ארגון הקהילות היהודיות, קשריהן עם העולם הלא-יהודי  והאופנים בהם ניהלה החברה היהודית את חייה הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים. משום כך נחשבים הפנקסים כמקור ראשון במעלה למידע אודות עברם של היהודים.​

המאורעות ההיסטוריים שערערו את יסודות הקיום של קהילות היהודים וחורבנה של יהדות אירופה הביאו לכך שהיום פזורים פנקסים ששרדו מן המאות הקודמות בכל רחבי העולם. הספרייה הלאומית של ישראל והארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים אוצרים את אוסף הפנקסים הגדול בעולם. מיזם הפנקסים (The Pinkassim Project) פועל לאיתור, קטלוג ודיגיטציה של כל ספרי המרשם הקהילתיים ששרדו, בשיתוף פעולה בין-תחומי אקדמי בינלאומי. זאת במטרה להנגיש את פנקסי הקהילות באתר אחד לכל המעוניין. אתר זה יצרף את הפנקסים השונים לקורפוס מקורות מסוג שלא היה בנמצא עד היום, ויאפשר קיום שיח מחקרי משותף לכלל תעודות השלטון עצמי היהודי.


הקמת אתר הפנקסים נועדה להציע דרכים חדשות בחקר תולדות היהודים באירופה. כך, לדוגמה, ניתן יהיה לעמוד על הדומה והשונה בדפוסי הארגון ובהתנהלות החיים הקהילתיים בקהילות שנמצאו בגבולות יחידות גאו-פוליטיות שונות ולעקוב אחר השפעתם של גורמים מקומיים על התפתחות הגוונים השונים בשלטון העצמי היהודי. בדיקת המשותף לכלל קהילות אירופה והעמדת הצדדים הדומים מול ההבדלים הלוקאליים תעמיק את הבנת האוטונומיה היהודית כתופעה חברתית-היסטורית חוצת גבולות. דוגמה נוספת: קורפוס הפנקסים יציע היבטים שלא נחקרו  עד היום בתולדות הלשון העברית בעת החדשה המוקדמת, בתקופה הקודמת מאות שנים ל"תחיית״ השפה בעידן הלאומיות המודרנית. זאת ועוד, זמינותן של תעודות השלטון העצמי היהודי בלוויית מאגר מפורט ועדכני של הספרות המחקרית ללשונותיה ולתקופותיה תעמיק את הכרת מורשת היהדות האירופאית בקרב קוראים יהודים ברחבי העולם ותעמיד לרשות קהילות החוקרים וציבורי המתעניינים בהיסטוריה של אירופה אוצר מידע רב-ערך לחקר הרכיב היהודי בתולדות היבשת בעת החדשה המוקדמת.


מיזם הפנקסים נועד להקיף את כל תעודות האוטונומיה היהודית ששרדו, ובכלל זה פנקסי בתי דין יהודיים, פנקסי בתי כנסת, פנקסי אגודות אומנים ופנקסי חברות לימוד וצדקה. השלב הראשון מתמקד בפנקסים ששימשו את הרובד העליון של ארגון השלטון העצמי היהודי בקהילות אירופה: פנקסי ״קהל״ (הנהגת הקהילה) ופנקסי וועדים אזוריים (וועד הגליל, וועד המדינה) בין השנים 1800-1500. תקופה זו נחשבת ל״תור הזהב״ של האוטונומיה הקהילתית. בשלב זה מתמקד המיזם בפנקסי קהילות מן הפזורה האשכנזית, שהייתה ערב העת החדשה הגדולה שבתפוצות ישראל. בשלבים הבאים יעסוק המיזם בתעודות הממשל העצמי מן הפזורה הספרדית.


למיזם הפנקסים גם מטרות בתחום החינוכי ובמישור הטכנולוגי. מידי שנה מקיים המיזם סדנת קיץ בנושא: Early Modern Record Keeping: Pinkassim as Historical Sources  הסדנה נועדה להכשיר דור חדש של חוקרים שיוכלו לקרוא כתבי-יד של פנקסים ולעסוק בחקר תעודות השלטון העצמי היהודי ברמה מדעית גבוהה. במסגרת הסדנה מוצגות בפני תלמידים לתארים מתקדמים ואנשי סגל אקדמי בראשית דרכם המקצועית תעודות מתוך פנקסים ונלמדות מיומנויות ייחודיות למחקר המקורות. בטווח הארוך חותר המיזם לסייע בפיתוח הטכנולוגיה שתאפשר קריאה ממוחשבת בכתבי היד המקוריים, ללא צורך בהעתקתם ביד אדם. פריצת דרך טכנולוגית זו עשויה לשפר במידה רבה את איכות המחקר והלימוד של הפנקסים. המיזם משתף פעולה בפיתוח הטכנולוגיה החדשה עם צוות חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, השוקד על יצירת אלגוריתמים שיאפשרו קריאה ממוחשבת של דפי פנקסים הכתובים באות עברית.


בשלב הנוכחי מעמיד האתר לרשות המשתמשים רשימה קטלוגית של הפנקסים ששרדו, רשימה ביבליוגרפית של פנקסים שראו אור בדפוס וביבליוגרפיה של ספרות מחקרית בתולדות השלטון העצמי היהודי באירופה בעת החדשה המוקדמת. כמו כן מציע האתר קישורים לגרסה האלקטרונית של הפנקסים שכבר נסרקו במסגרת המיזם, בלוויית הקדמות קצרות לכל אחד מן המקורות. עם התקדמות המיזם יועלו לאתר פנקסים ומבואות נוספים.

 

וועדה אקדמית בינלאומית:

פרופ׳ (אמריטוס) ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים, ישראל

פרופ׳ יורג דוונטר, המכון ע״ש שמעון דובנוב להיסטוריה ולתרבות יהודית, אוניברסיטת לייפציג, גרמניה

פרופ׳ גרשון הונדרט, אוניברסיטת מקגיל, מונטריאול, קנדה

פרופ׳ אדם טלר, אוניברסיטת בראון, פרובידנס, רוד איילנד, ארצות הברית

 

בשיתוף עם:

הספריה הלאומית של ישראל, ירושלים,

המכון ע״ש שמעון דובנוב להיסטוריה ולתרבות יהודית, אוניברסיטת לייפציג

בתמיכת קרן רוטשילד (הנדיב) אירופה