אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > עבד אברהם / פרשת חיי שרה

עבד אברהם / פרשת חיי שרה

​החלק השני של פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, עוסק במאמציו של אברהם אבינו למצוא אישה ראויה לבנו יצחק. לשם כך, הוא שולח למולדתו את "עַבְדּוֹ זְקַן בֵּיתוֹ, הַמֹּשֵׁל, בְּכָל אֲשֶׁר לו" (בראשית כד, ב). מיהו השליח, שבידיו הופקה המשימה החשובה?

​שמו של השליח נזכר במקום אחר. אברהם מתלונן בפני ה':
 
"וְאָנֹכִי, הוֹלֵךְ עֲרִירִי; וּבֶן מֶשֶׁק בֵּיתִי, הוּא דַּמֶּשֶׂק אֱלִיעֶזֶר. וַיֹּאמֶר אַבְרָם הֵן לִי, לֹא נָתַתָּה זָרַע; וְהִנֵּה בֶן-בֵּיתִי, יוֹרֵשׁ אֹתִי".
(בראשית טו, ב-ג).  
  
כפי הנראה, העבד המושל בכל אשר לו הוא אליעזר. אך שמו לא נזכר בכל הפרשה; הוא מופיע בכינוי העבד, עבד אברהם והאיש. מדוע, אפוא, שמו מוזכר לא שמו?
 
המסר של התורה הוא שאליעזר מילא את שליחותו במסירות מלאה. הוא מחק את אישיותו העצמית ועשה הכל כדי שתכניתו של אברהם תתגשם.
 
חז"ל ציינו את מעשיו של אליעזר:
"כתיב (משלי יז) 'עבד משכיל ימשול בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה'.
עבד משכיל, זה אליעזר.

 

ומה השכלתו?
אמר: כבר קללתו של אותו האיש בידו, שמא יבוא כושי אחד, או ברבר אחד, וישתעבד בי, מוטב לי להשתעבד בבית הזה, ולא בבית אחר.

 

ימשול בבן מביש, זה יצחק, שבייש את כל עובדי כוכבים, בשעה שנעקד על גבי המזבח.

 

ובתוך אחים יחלק נחלה, בתוך ישראל.

 

מה אלו מזכירין זכות אבות, אף זה מזכיר זכות אבות, ויאמר ה' אלהי אדני אברהם וגו'"  (בראשית רבה, ס, ב).
 
התורה מספרת שלבן קיבל את פני העבד בברכה:

 

"'בא ברוך ה'  ובמה זכה לכך אליעזר? "ויאמר בא ברוך ה' שהיה סבור בו, שהוא אברהם שהיה קלסתר פניו דומה לו. אמר רבי יוסי ב"ר דוסא: כנען הוא אליעזר, ועל ידי ששרת אותו צדיק באמונה, יצא מכלל ארור לכלל ברוך"

 

(בראשית רבה, ס, ז).
 
הרב אברהם פונטרימולי, תלמיד חכם ובעל בית דפוס באזמיר (נפטר בשנת תרנ"א 1891),  הדפיס חלק מספריו של רבי חיים פלאג'י, פירושים להגדה של פסח, ספרי חינוך לנערים ופירוש לתפילות הימים הנוראים שקרא אותו על שמו עבד אברהם

  

 

                                                                                    שבת שלום

לחצו לרשומה בקטלוג הספרייה