תנאי שימוש

הספרייה הלאומית דואגת להנגיש חומר לציבור בהתאם לחוק, וכאשר אין הגבלות ידועות על הנגשת החומר.  במקרה ויש, לדעתך, חשש להפרת זכות כלשהי בחומרים המופיעים באתר זה, או בכל שאלה בעניין, אנא פנו אלינו לכתובת copyright@nli.org.il על מנת שנוכל לברר את הנושא. אם נחליט כי הפנייה מצדיקה בירור, אנו נמנע את הגישה לחומר נושא הפנייה בהקדם האפשרי ועד לקביעה סופית בעניין.
 
השימוש בחומרים מאתר הספרייה הלאומית, כמו גם הכפלתן ושעתוקן, חלקית או בשלמותן, במתכונת אלקטרונית או בהדפסה על נייר מוגבלים לשימוש פרטי, מחקרי או מדעי בלבד בהתאם לכללי השימוש ההוגן המפורטים בחוק זכות יוצרים תשס"ח-2007. בכל מקרה של שימוש בחומר יש לציין את מקורו.
 
המבקשים להשתמש או להשיג עותקים של  החומר המופיע באתר בפורמט אלקטרוני לצורך שימוש מסחרי צריכים לקבל רשות בכתב מבעלי הזכויות. בדבר פרטים יש לפנות אלינו.