אוספים וארכיונים > יהדות > עיון בכתבי היד

עיון בכתבי היד




Cambridge, Cambridge University Library - T-S E1.107
משנה (קטע): סנהדרין
משנה (קטע): סנהדרין