אוספים וארכיונים > יהדות > עיון בכתבי היד

עיון בכתבי היד
Cambridge, Cambridge University Library - T-S E1.53
משנה (קטע): עירובין
משנה (קטע): עירובין