אוספים וארכיונים > יהדות > עיון בכתבי היד

עיון בכתבי היד
Parma, Biblioteca Palatina - 3173 (De Rossi 138)
כתובות ו:א - כתובות ז:ו
כתובות ו:א - כתובות ז:ו