אוספים וארכיונים > יהדות > עיון בכתבי היד

עיון בכתבי היד
משנה (קטע): שביעית, כלאים
משנה (קטע): שביעית, כלאים