אוספים וארכיונים > יהדות > עיון בכתבי היד

עיון בכתבי היד
סנהדרין מב ע"ב - סנהדרין מג ע"א
סנהדרין מב ע"ב - סנהדרין מג ע"א