אוספים וארכיונים > ישראל > מלחמת השפות > מלחמת השפות של חורף 1913: כשבטכניקום רצו ללמד בגרמנית

מלחמת השפות של חורף 1913: כשבטכניקום רצו ללמד בגרמנית

אספנו את הכרזות שליוו את "מלחמת השפות"  שפרצה ברחבי הארץ לאחר שבטכניון רצו ללמד את הסטודנטים בגרמנית. עברית וגרמנית ראש בראש ביישוב העברי של תחילת המאה ה-20.
 

קול קורא"מלחמת השפות" הייתה קצרה וסוערת. מה שהחל בהחלטה לפיה שפת ההוראה ב"טכניקום" ובבית הספר התיכון שלידו תהיה גרמנית, התפתח למאבק רחב היקף ששטף את הישוב העברי ברחבי ארץ ישראל. לכאורה, מדובר היה בהחלטה מנהלית שנגעה לשני מוסדות שטרם הוקמו: מכון להוראת המקצועות הטכניים ובית ספר תיכון שיכשיר תלמידים שיבקשו לפנות לתחומים הללו גם בלימודי המשך.

 אלא שההחלטה לקבוע ששפת הלימוד בתחום המודרני והמתקדם ביותר, תהיה גרמנית דווקא, נתפסה כפגיעה אנושה בשפה העברית המתחדשת ולא פחות מכך – בציבור שכבר רכש השכלה עברית ובעברית בכל שלביה של מערכת החינוך ברחבי ארץ-ישראל וראה את עצמו ממשיך לצמוח מקצועית, מדעית ואינטלקטואלית בעברית, ללא מגבלות או תסביכים.

 

​הסערה התבטאה בכרזות שהופצו על לוחות המודעות ועל הקירות וכן בפרסומים שונים של שני המחנות, המבקשים להגן על השפה העברית ולעומת המתנגדים לחינוך העברי. "מלחמת השפות" שהתחוללה במשך כארבעה חודשים, מחודש אוקטובר 1913 ועד חודש פברואר 1914 גיבשה את מחנה התומכים בשפה העברית: אינטלקטואלים בארץ-ישראל ובגולה, תלמידי סמינרים למורים ומוריהם, תלמידי תיכון ואנשים בכל שדרות היישוב העברי. גם המתנגדים השמיעו את קולם: למשל גורמים בציבור החרדי שראו בהעדפת העברית פתח לקלקול דתי ולהתרחקות מהתרבות המסורתית. ה"נירמול" של העברית היה בעיניהם לצנינים, שכן אם השפה העברית תהיה ככל הלשונות, ייפגמו מעמדה העתיק וקדושתה הדתית.

 
המאבק הציבורי העז הסתיים בניצחון של המחנה העברי, שקולו נשמע ברמה גם בכרזות. התמיכה בשפה העברית וההגנה על מעמדה כשפה הלאומית, שפת החינוך, היצירה והעשייה, השפה שבה מתנהל היישוב ותתנהל הישות הלאומית היהודית בארץ-ישראל לא פסק עם מלחמת השפות. גילויי דעת וסיסמאות, הטפה גלויה, קולנית ונרגשת למען השפה העברית, הזמנות להרצאות על השפה ועל חשיבותה הלאומית וגיבושו של מסר לאומי-לשוני שעתיד לאפיין את השיח על אודות השפה העברית במשך עשרות שנים ובמידה רבה גם בימינו – כל אלו מתגבשים ובאים לעולם באותם חודשים סוערים של סתיו-חורף 1914-1913.
 
 
  • 1. אספה בבית העם ביפו
  • 2. אספת מחאה בגימנסיה הרצליה
  • 3. אספה בנווה שלום
  • 4. אספת מחאה בראשל"צ
  • 5. גילוי דעת
  • 6. קול קורא
  • 7. קול קורא נגד המאבק לעברית