קורנפלקס

קורנפלקס
פרסומות לפתיתי תירס של קלוגס בעתון דבר משנות ה-30 מעידות על השוק קיומו של שוק גלובלי בארץ ישראל. החברה המשווקת היא "ארצות המזרח התיכון" – עדות לקיומו אז של מרחב אשר תחת שלטון האמפריה הבריטית אפשר שיתופי פעולה כלכליים שבמהרה יפסקו או מצומצו. בריאות המוצר היא התכונה העיקרית המודגשת במודעות אך גם החיסכון בעבודת עקרת הבית ומהירות/יעילות בהגשה.

פרסומת קורנפלקס

 

 

 

פרסומת קורנפלקס 

 

 

פרסומת קורנפלקס