תנאי שימוש

הספרייה הלאומית יצרה את ארכיון האינטרנט הישראלי מכוח חוק הספרייה הלאומית תשס"ח-2007. האתרים המופיעים בארכיון האינטרנט הישראלי הועתקו בשלמותם, ככל הניתן, כפי שהם הופיעו באינטרנט במועד ההעתקה, בהתאם למטרות יצירת הארכיון, ובהן שימור והעמדתם לעיון הציבור במסגרת כללי השימוש ההוגן. הספרייה הלאומית אינה אחראית להפרת זכויות יוצרים באתרים הנשמרים בארכיון, וכל חבות כאמור חלה על בעל האתר.
 
השימוש בחומרים מארכיון האינטרנט הישראלי, כמו גם הכפלתם ושעתוקם, חלקית או בשלמותם, במתכונת אלקטרונית או בהדפסה על נייר מוגבלים לשימוש פרטי, מחקרי או מדעי בלבד בהתאם לכללי השימוש ההוגן המפורטים בחוק זכות יוצרים תשס"ח-2007
 
כל שימוש אחר בחומרים מארכיון האינטרנט הישראלי טעון רשות מבעל זכויות היוצרים בחומרים. ניתן לפנות אלינו לקבלת פרטים נוספים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני Copyright@nli.org.il. הספרייה הלאומית לא תישא באחריות כלשהי בגין שימוש בארכיון האינטרנט הישראלי אשר מפר זכויות יוצרים כלשהן.
 
מובהר כי האמור לעיל בא להוסיף על תנאי השימוש הכלליים של אתר הספרייה הלאומית ולא לגרוע מהם.