אוספים וארכיונים > ישראל > ארכיון האינטרנט הישראלי > מסירת הודעה על הגבלת גישה לציבור לפריטים שהועתקו מאתר אינטרנט שבבעלותי