אוספים וארכיונים > ישראל > ארכיון האינטרנט הישראלי > בקשה להגבלת גישה לפריט/ים בארכיון האינטרנט של הספרייה הלאומית