אוספים וארכיונים > ישראל > ארכיונט: ארכיון האינטרנט הישראלי

ארכיונט: ארכיון האינטרנט הישראלי

בחלוף השנים נעשה האינטרנט זירה תרבותית מרכזית, שבה מתפרסמים מירב הטקסטים והחומרים האודיו-ויזואליים. מתפקידה של הספרייה הלאומית, כמי שאמונה על שימור אוצרות הידע של מדינת ישראל, לדאוג לשימורם כך שתתאפשר גישה עתידית אליהם. ארכיון האינטרנט הישראלי נועד כדי לשמר את הפרסומים המקוונים באתרים הישראליים, בדומה לשימור ספרים ופרסומים מודפסים. הספרייה מתמקדת בהעתקה של אתרי האינטרנט בדומיין הישראלי il ובשימורם, אך שואפת לשמר גם אתרים ישראליים ויהודיים שאינם בדומיין הישראלי.