עיצוב אותיות במרחב

במרכז פעילותה ארוכת השנים של עלי גרוס כמעצבת גרפית וכמחנכת עמדה האות העברית. בכל תחום בעבודתה הגרפית – בעיצוב סמלים מסחריים, כרזות, ויותר מכול בעיצוב עטיפות ספרים, הכתב הוא האלמנט המרכזי והדומיננטי, לעתים אף היחיד. 

 

עיקר מומחיותה של גרוס הוא בציור "אות בנויה" (Built-up letter) דהיינו ציור אות חדשה על בסיסה של אות קיימת, תוך מתיחה והגמשה של אלמנטים מסוימים בהתאם למטרת הכתב.  

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • מתווה סופי לעטיפת הספר הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה. דיו על גבי נייר צילום, 1944.
  • מתווה סופי למסכת ברכות דפוס בומברג, ונציה 1529
  • מתווה לעטיפת הספר במעבה השמש. טכניקה מעורבת על נייר, 1968
  • מתווה לעטיפת כרך של כתב העת השדה לנוער. תבעי מים וגואש על גבי נייר, 1951.
  • מתווה סופי לעטיפת הספר משה. גואש על גבי נייר, 1953.
  • עטיפת הספר מסע תימן, 1945.
  • מתווה לעטיפת ספרי המשנה במהדורת אלבק, 1952
  • עטיפת ספר בהוצאת יבנה, 1960