שיר רונו נא

​מילים: גרשון פלוטקין
לחן: סשה ארגוב
קורא הזמר לרקודנו
זמר שיר קצב למחול שירו נא
קורא הזמר לרקודנו
קצב למחול שירו נא
שיר רונו נא זמרו
רונו נא ורקדו נא שיר
הבה נצא במחול
וינוס אזי כל צער
רקודנו כל יכול
חוללו זקן ונער
שיר רונו נא זמרו
רונו נא ורקדו נא שיר
זמרו רונו נא ורקדו
 
NLI_ImageGallery
NliImageGallery