גלריית תמונות

דיוקנאות של שאול טשרניחובסקי מפרקי חייו השונים, מאוסף אברהם שבדרון בספרייה הלאומית.