מסמכים מן הארכיון

מסמך לאה גולדברג

 מסמכים גנוזים

הספרייה הלאומית וארכיון אגודת הסופרים "גנזים" חברו יחד כדי להציג לראשונה אוסף מסמכים גנוזים מעיזבונה הספרותי של לאה גולדברג: טיוטות ליצירות מוכרות, מכתבים, מסמכים אישיים, ועוד.