מחלוני וגם מחלונך

"מֵחַלוֹנִי וְגַם מֵחַלוֹנְךָ": התכתבות דיאלקטית עם מוסכמות ספרותיות
בשיר של לאה גולדברג
גדעון טיקוצקי

(נדפס בכתב העת "עלי שיח", גיליון 53, קיץ 2005, עמ' 83-69)

​מחזור השירים "אהבתה של תֶּרֶזָה דִי מוֹן" הוא מן הידועים ומן המוערכים בשיריה של לאה גולדברג, ו"מן המימושים המושלמים של הסונטה בעברית", כפי שקבע אריאל הירשפלד.  כרבים משיריה, יש לו קיום משלו בתרבות הישראלית הפופולרית, הודות ללחן לו זכה אחד משיריו; בשיח האקדמי, כמו גם בזכרון הקוראים, הוא נתפס כאחת הדוגמאות הממצות והאופייניות לפואטיקה של לאה גולדברג ה"קלאסית": פואטיקה, שבחוסר צדק נוהגים לאפיין אותה, מצד צורתה, בשימוש פשטני במבנים שיריים "קלאסיים" (במקרה זה, הסונט), ומצד תוכנהּ – "שרה […] שירים רבים על נושא אחד ויחיד: יסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה […]", כפי שהכליל נתן זך במאמרו הנוקב עם הופעת מבחר שיריה, "מוקדם ומאוחר".  

למאמר המלא