סיפור הפרשה: סוף-סוף זכאי!

"זה היה הקץ לסבלי, שנמשך 12 שנה, סוף לייסורי על עתיד ילדיי." במילים אלה נזכר דרייפוס באחר הצהרים של 21 ביולי 1906, הזמן שבו התכנסה משפחתו בחצר הקטנה של École Militaire לטקס הזיכוי. הוא הוחזר לשירות הצבאי, קודם לדרגת רב-סרן, וקיבל את צלב לגיון הכבוד – העיטור הגבוה ביותר שניתן בצרפת עבור שירות לאומה. רגע נכסף זה הותיר ברשותנו גלויות ותצלומים של אלפרד דרייפוס מחייך.

 
 ​
אלפרד דרייפוס והקצין טארג' בטקס הזיכוי
אלפרד דרייפוס סיום הזיכוי
אלפרד דרייפוס והקצין טארג' בטקס הזיכוי
21 ביולי 1906
אוסף משפחת דרייפוס
​​ אלפרד דרייפוס ביום הזיכוי 
21 ביולי 1906
אוסף משפחת דרייפוס 

סיפור הפרשה: אלפרד ולוסי – הסיפור הפרטי סיפור הפרשה: משפחת דרייפוס לאחר הפרשהרטי