אוסף הארי פרידנוואלד

 אוסף הארי פרידנוואלדאוסף פרידנוואלד נמנה עם האוצרות היקרים ביותר של הספרייה הלאומית. הוא מכיל בשלמות יוצאת דופן כתבי יד ופריטי דפוס השייכים לתולדות הרפואה, ובמיוחד לרפואה בקרב העם היהודי. החל בכתב היד הקדום ביותר של עבודה רפואית בעברית, "ספר אסף" (מסוף המאה ה-13 או תחילת המאה ה-14), האוסף מכיל שלל כתבי יד, רבים מהם מאוירים, ספרים מטרם המצאת הדפוס, מימי ראשית הדפוס, ועד לעת המודרנית. עוד נמצא בו דיוקנאות ואוטוגרפים ולצדם הדפסות מחודשות, חלקם ממקורות רחוקים, שעצם איסופם הוא הישג כשלעצמו. מקצת הספרים הקלאסיים כוללים הערות בשולי הדפים ותוספות בכתב ידו של הד"ר פרידנוואלד.
 אוסף הארי פרידנוואלדהאוסף מקיף את תולדות הרפואה הכללית, ומכיל בנוסף מונוגרפיות על נושאים מיוחדים ברפואה: היגיינה, ספרי תרופות (materia medica), פיזיולוגיה, אנטומיה וכירורגיה. האוסף גם מביא לידי ביטוי את תפקידם של היהודים בקידום הרפואה והמדע לאורך הדורות. לצד עבודותיהם של היפוקרטס, גאלן, דיוסקורידס, אבן סינא, וסאליוס, הארווי, ברנארד ואחרים, ישנן גם עבודות של יצחק בן שלמה הישראלי, אבן עזרא, הרמב"ם, אמטוס לוזינטוס, פאול ארליך, ספרים שחוברו בידי יהודים ואודותם, ביוגרפיות של רופאים יהודים, וספרים הממחישים את חשיבות הלשון העברית למסורת הידע הרפואי. אוסף פרידנוואלד הינו רב ערך לחקר תולדות הרפואה, המדע בכלל, ותרבות ימי הביניים בפרט. כמשאב למחקר על אודות יהודים ורפואה, אין לו אח ורע בעולם.
הארי פרידנוואלד (1950-1864)
הארי פרידנוואלד (1950-1864)
ד"ר הארי פרידנוואלד נולד בבולטימור. הוא היה בנו של רופא העיניים ד"ר אהרן פרידנוואלד, והחוליה השלישית בשרשרת של ארבעה דורות של רופאים.
למידע נוסף
תפילת הרופא
תפילת הרופא
"תפילת הרופא" יוחסה לרמב"ם, הרופא היהודי שחי במאה השתים-עשרה במצרים, אך קרוב לוודאי חוברה בידי מרקוס הרץ, רופא גרמני.
למידע נוסף