Library > Services > Genealogy > ​Fidelity – Jewish women and family history

​Fidelity – Jewish women and family history


A conference on genealogy in memory of Mathilda Tagger
and in honor of the International Women's Day.


The conference will be held, in Hebrew, on Tuesday, March 10, 2015, in the Music Reading Room, at the National Library, between the hours of 14:00-19:00.


 

For more information (in Hebrew), click here.

074-733-6400, genealogy@nli.org.il

 

14:00 התכנסות והרשמה
14:15
דברי פתיחה: לזכר מטילדה טג'ר, רוז פלדמן
 ​

מושב ראשון: יו"ר: צח אוריין, גנאלוג מטעם העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה

14:20 פרופ' רינה לוין מלמד (מכון שכטר למדעי היהדות):
יהודיות בסתר בספרד במאות ה–15 וה–16: מי הן היו ואיך לאתר אותן?​​       ​
15:00 פרופ' אלישבע באומגרטן (האוניברסיטה העברית):
ללא שמות? קשיים ופתרונות בלימוד אודות חיי נשים יהודיות באשכנז בימי הביניים.
15:40 פרופ' משה רוסמן (אוניברסיטת בר אילן):
העלייה בהון התרבותי של נשים יהודיות בעת החדשה המוקדמת.

16:20 הפסקה וסיור בתערוכה

 

מושב שני: יו"ר: ד"ר רוז לרר-כהן, גנאלוגית מטעם האגודה למחקר גנאלוגי בישראל 
17:00 ד"ר יוחאי בן גדליה (מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי):
אפליה מתקנת: ייצוג נשים במקורות ארכיוניים למחקר גנאלוגי.
17:40 ד"ר דברה קפלן (אוניברסיטת בר אילן):
 "לטבול את נשותיהן": נשים ומקוואות בפנקסי קהילה בעת החדשה המוקדמת.
18:20 ד"ר תמר הרציג (אוניברסיטת תל אביב):
אתגרים מתודולוגיים בחקר מומרות יהודיות לנצרות באיטליה הרנסנסית.
19:00 סגירת יום העיון​

          

 

 ‭(Hidden)‬ הזמנת כרטיסים

​ 
​ 
​                      
​