digitallibrary > معارض > الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

​מעגל השנה היהודי והישראלי, חגים דתיים וחגים לאומיים החוזרים מדי שנה הם הזדמנות להציג פריטים מאוספי הספרייה. ספרים, תצלומים, איורים, כתב יד, גלויות, כרזות, קטעי מוזיקה וצליל, כולם מספרים סיפור של חגים ומועדים, של מעגל החיים המתועד בדרכים מגוונות בספרייה הלאומית.

 תערוכות אחרונות