SION - СІОНЪ

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
SION - СІОНЪ
תדירות: שבועון
שפה: רוסית
שנות פרסום:
1861 - 1862
מקום הפרסום: אודסה
עורכים: א. סולובייצ'יק, נ. ברנשטיין, י.ל. פינסקר

​שבועון בשפה הרוסית שיצא באודסה בשנים 1862-1861. העיתון החליף את גלגולו הראשון של העיתון "ראזסביט" שיצא  באודסה בשנים 1861-1860 בעריכת אוסיפ רבינוביץ'. בין עורכיו ניתן למנות גם את יהודה לייב פינסקר, לימים מראשי "חיבת ציון" ומחבר ה"אוטואמנציפציה".

תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
העיתון הועלה לאתר בעזרת:

The Lucius N. Littauer Foundation

 

גליונות זמינים באתר:
45 גליונות
630 עמודים
בין השנים: 1862-1861

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:
הספרייה הלאומית

 

מצב העותק: בינוני
העותק הדיגיטלי הופק מעותק מיקרופילם במצב בינוני