Razsvet - Разсвет

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
Razsvet - Разсвет
תדירות: שבועון
שפה: רוסית
שנות פרסום:
1879 - 1883
מקום הפרסום: סנקט פטרבורג
עורכים: מיכאיל קולישר, יעקב רוזנפלד, גריגורי בוגרוב

שבועון בשפה הרוסית שיצא בסנקט פטרבורג בשנים 1883-1879  (לא לבלבל עם עיתון באותו שם יצא  בשנים 1861-1860 באודסה בעריכת אוסיפ רבינוביץ'). העיתון זכה לפופולריות יחסית, ובשיאו הגיע לתפוצה של מעל 3,400 עותקים, שהחלה לדעוך לאחר הפוגרומים של 1882-1881.

בין היתר כתבו ופרסמו בעיתון שמעון פרוג, דניאל חבולסון ומשה לייב ליליינבלום.  

תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
העיתון הועלה לאתר בעזרת:

The Lucius N. Littauer Foundation

 

גליונות זמינים באתר:
176 גליונות
3,426 עמודים
בין השנים: 1883-1879

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:

הספרייה הלאומית

 

מצב העותק: בינוני
העותק הדיגיטלי הופק מעותק מיקרופילם במצב בינוני