The Palestine Bulletin

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
The Palestine Bulletin
תדירות: עיתון יומי
שפה: אנגלית
שנות פרסום:
1925 - 1932
מדינה: פלשתינה/א"י
מקום הפרסום: ירושלים (פלשתינה \ א"י)
עורכים: גרשון אגרון (אגרונסקי)

 
היומון הראשון בשפה האנגלית שנוסד בירושלים, יצא לאור ביזמה יהודית-ציונית פרטית בשנת 1925 תחת השם Palestine Bulletin. עורכו היה גרשון אגרון, שבשנת 1932 הקים עיתון שתפס את מקומו תחת השם The Palestine Post והתקיים בשם זה עד שנת 1950, אז שונה שמו ל-The Jerusalem Post, הממשיך להתפרסם עד ימינו. קהל היעד של העיתון היו קוראי אנגלית בפלשתינה/א"י והאזור: פקידי המנדט הבריטי, יהודים וערבים מקומיים, תושבי חוץ יהודים, תיירים ועולי רגל נוצרים. המוסדות הציוניים ראו בעיתון אחד הכלים היעילים ביותר להשפעה על מקבלי ההחלטות הבריטים. המהדורה הראשונה של העיתון הודפסה ב-1,200 עותקים, אך כבר בשנתו הראשונה הוא הגיע לתפוצה יומית של קרוב ל-4,000 עותקים. בהמשך התרחבה תפוצתו והגיעה לשיא של כ-50,000 עותקים ב-1944. ב-1 בפברואר 1948 פוצץ בניין המערכת של העיתון בירושלים.
 
ה-Palestine Post וה-Palestine Bulletin מאפשרים הצצה לכמה מהאירועים המרכזיים של תקופת המנדט בארץ ישראל, ביניהם: מאורעות תרפ"ט, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, העלייה החמישית, מלחמת העולם השנייה, השואה והתפתחות הסדר העולמי אחרי מלחמת העולם. בעיתון מידע עשיר על ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, הסכסוך היהודי-ערבי, תולדות היישוב היהודי, הקמת מדינת ישראל ומלחמת העצמאות. בד בבד כולל העיתון מידע עשיר גם על הקהילות היהודיות בעולם כולו.
 
תגיות:
ירושלים
תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
העיתון הועלה לאתר בעזרת:
ה-Jerusalem Post 

פרופ' רון צוויג

 

גליונות זמינים באתר:
2,361 גליונות
9,786 עמודים
בין השנים: 1932-1925

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:
פרויקט מה-יא"ה 

 

מצב העותק: בינוני
עותק מנייר במצב בינוני. נייר מצהיב וטכנולוגיית סריקה ישנה יוצרים טשטוש שניכר בעיקר בתמונות, אך גם בטקסט.