Paix et Droit

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
Paix et Droit
תדירות: ירחון
שפה: צרפתית
שנות פרסום:
1940 - 1921
מדינה: צרפת
מדור:
מקום הפרסום: פריז (צרפת)
עורכים: אלפרד ברל (Berl)

ביטאונה הרשמי של חברת "כל ישראל חברים" (כי"ח), ממשיכו של Bulletin de l'Alliance israélite universelle, שהופיע בפריז בשנים 1913-1860. חברת "כל ישראל חברים", הארגון היהודי הבינלאומי הראשון שנוסד בפריז בשנת 1860, פעלה למען הגנה על זכויות היהודים ברחבי העולם ובמקביל פרסה רשת של בתי ספר ברחבי אגן הים התיכון, המזרח הקרוב וארצות הבלקן. מטרתה הייתה להנחיל לתלמידיה את יסודות התרבות המערבית בכלל והצרפתית בפרט. בשל התהפוכות הפוליטיות שהתחוללו במלחמת העולם הראשונה היה על כי"ח לארגן מחדש את פעילותה. היא השתתפה בדיונים על הסכמי השלום והתרכזה בהגנה על ענייני היהודים מפני האנטישמיות. מספר בתי הספר שלה התייצב אחרי המלחמה בסביבות 130.
 
Paix et Droit, יותר מששיקף את פעילות כי"ח, נעשה במידה גוברת והולכת במה להבעת דעותיה בנושאים יהודיים בינלאומיים. הביטאון תיאר בהרחבה את גילוייה האלימים של האנטישמיות בארצות אירופה, ואת גילוייו הראשונים של ההיטלריזם בגרמניה, עוד זמן רב לפני עלייתו לשלטון. הביטאון חדל להופיע ערב הפלישה הגרמנית לצרפת, במרס 1940. 
תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
גליונות זמינים באתר:
187 גליונות
2,344 עמודים
בין השנים: 1940-1921

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:
ספריית 'כל ישראל חברים'

 

מצב העותק: טוב
עותק ממיקרופילם במצב טוב. קיימת בעיה של מריחת אותיות, שמקורה כנראה בסדָר הדפוס.