Le Réveil du Maroc

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
Le Réveil du Maroc
תדירות: שבועון
שפה: צרפתית
שנות פרסום:
1883 - 1903
מדינה: מרוקו
מקום הפרסום: טנג'יר
עורכים: אברהם לוי כהן, חיים בן-שימול (מוציאים לאור)

העיתון הראשון בצרפתית שיצא במרוקו והחזיק מעמד לאורך זמן.


העיתון היה בבעלות ובהנהלה יהודית; השפעתו חרגה הרבה מעבר לגבולותיה של הקהילה היהודית. אנשי העיתון היו מעורבים במסעות ציבוריים ופוליטיים שנועדו לעצב את דמותה המודרנית של מרוקו ואשר הביאו אותם להתנגשות עם גורמי השלטון ועם רבים מהדיפלומטים הזרים.

תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
העיתון הועלה לאתר בעזרת:

פול דהן

 

גליונות זמינים באתר:
100 גליונות
413 עמודים
בין השנים: 1885-1886

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:

האוסף הפרטי של פול דהן

 

מצב העותק: טוב
העותק הדיגיטלי הופק מעותק נייר במצב טוב