La Liberté

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
La Liberté
תדירות: שבועון
שפה: צרפתית
שנות פרסום:
1915 - 1922
מדינה: מרוקו
מקום הפרסום: טנג'יר (מרוקו)
עורכים: שלמה בן חייון

שלמה בן חיון ניסה להוציא לאור בטנג'יר עיתונים אחדים, כבר מסוף המאה ה-19, ו-La Liberté / אלחוררייא (החירות) הוא העיתון שהאריך ימים יותר מביניהם. העיתון היה מורכב ממהדורה צרפתית, 'La Liberté', ומהדורה בערבית – יהודית, 'אלחוררייא', אולם שתי המהדורות היו שונות מאוד זו מזו. La Liberté מלא במידע על הנעשה בקהילת טנג'ר, אך הוא יחסית דל במידע על קהילות מרוקו האחרות. הוא גם נתן במה לכמה מהאינטלקטואלים היהודים של העיר. לעומתו, ב"אלחוררייא" היה יחס הפוך בין המידע על קהילת טנג'ר למידע על הקהילות האחרות, והמאמרים הפובליציסטים נעלמים בו כמעט לגמרי. הדבר יכול ללמד על כך שהמהדורה הצרפתית הייתה מכוונת יותר לקהל טנג'ראי, ואילו המהדורה הערבית-יהודית לקוראים בשאר ערי ועיירות מרוקו, אך אין לנו מידע ברור על תפוצת העיתון וקהל הקוראים של מהדורותיו. 
 
La Liberté /אלחוררייא הכריז על עצמו כמגן האינטרסים של יהדות מרוקו. הוא דיווח על הנעשה בעולם היהודי ואף הביא מידע על הפוליטיקה הציונית ועל הנעשה בפלשתינה. יחסו לציונות היה חם, מבלי שנכנס לפולמוס כלשהו בעניינה. הוא נקט למעשה קו פרו-צרפתי מובהק, ואף סובסד על ידי השלטונות הצרפתיים במרוקו. העיתון סבל לאורך כל תקופת קיומו מקשיים כלכליים, שהחריפו עם סוף מלחמת העולם הראשונה. במות מייסדו ועורכו, שלמה בן חייון ב-1921, גברו הקשיים והעיתון פסק מלהופיע ב-1922. 
 
תגיות:
טנג'יר
תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
גליונות זמינים באתר:
115 גליונות
438 עמודים
בין השנים: 1917-1915 , 1922-1921

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:
ספריית 'כל ישראל חברים'

 

מצב העותק: טוב
עותק ממיקרופילם במצב טוב. קיימות בעיות אשר קשורות ברובן לאחסון וטיפול בעותקים: קשקושים, מריחות, סימני קיפול, והחתמות דיו מעיתונים אחרים. שנים חסרות: 1920-1918.