Israël

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
Israël
תדירות: שבועון
שפה: צרפתית
שנות פרסום:
1920 - 1939
מדינה: מצרים
מקום הפרסום: קהיר (מצרים)
עורכים: אלבר מוצירי (1933-1920); מתילדה (מזל) מוצירי (1939-1933)

העיתון "ישראל" נוסד על-ידי הד"ר אלבר מוצירי, בן האליטה היהודית הוותיקה במצרים ומראשי התנועה הציונית בארצו. המהדורה הצרפתית של העיתון יצאה לאור במסגרת מיזם עיתונאי רב לשוני, לצד מהדורה ערבית ומהדורה עברית של אותו עיתון (בשינויי עריכה שונים). ההחלטה להוציא עיתון יהודי בשלוש לשונות נבעה מהשקפת עולמם של מייסדיו, ובעיקר מן המציאות היהודית במצרים, שהתעצבה כמפגש בין שלוש תרבויות שונות. המהדורה העברית ייצגה את התרבות היהודית המתחדשת, הצרפתית את התרבות המערבית הדומיננטית, והערבית – את התרבות השלטת במזרח התיכון.
 
מוצירי תמך הן בציונות והן בלאומיות המצרית ועיתונו ייצג שלב שבו סברו אישים כמוהו כי התנועה הלאומית של היהודים תוכל להתקיים לצד התנועות הלאומיות האחרות שבאזור בשלום ובהרמוניה. ציוניותו של מוצירי לא גררה עמה שאיפה להגירה יהודית המונית ממצרים, אלא מתן ביטוי לזהות דתית, תרבותית וקהילתית מיוחדת השואבת השראה מן המפעל היהודי הלאומי בארץ-ישראל. סוג זה של לאומיות כינתה ד"ר הגר הלל שחקרה את עיתונו של מוצירי "רפורמיזם יהודי-לאומי".
 
לאחר מותו של מוצירי ב-1933, המשיכה במפעלו רעייתו מתילדה לבית מאני, ילידת חברון, שהייתה האישה היחידה במצרים שעמדה בראש עיתון המיועד לקהל קוראים גברי בעיקרו. בעוד המהדורה העברית של העיתון יצאה לאור במשך ארבע שנים בלבד והמהדורה הערבית במשך 14 שנים, "ישראל" במהדורה הצרפתית שלו היה היציב בין העיתונים היהודים במצרים בין שתי מלחמות העולם. בשיאו, הגיעה תפוצתו לכאלפיים גיליונות והוא נוהל לפי מודלים של העיתונות המערבית והערבית המודרנית שהייתה נפוצה ביותר במצרים בתקופתו. בעיתון הופיעו מאמרי מערכת, כתבות ומדורים שונים. הוא היה העיתון הקהילתי היהודי המודרני הראשון במצרים, שימש דוגמה לעיתונים שנוסדו אחריו והכשיר שורה של עיתונאים צעירים שבלטו בהמשך דרכם בזירות עיתונאיות וציבוריות אחרות.
 
העיתון נסגר בשנת 1939, עת מתילדה מוצירי החליטה לחזור ולהשתקע בארץ-ישראל. לפני עזיבתה דאגה מוצירי לאחד את העיתון עם עיתון יהודי-ציוני עול ימים, La Tribune Juive, ורבים ראו בו את ממשיכו של "ישראל". 
תגיות:
קהיר
תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
העיתון הועלה לאתר בעזרת:
מהדורה אלקטרונית לזכרה של ד"ר הגר הלל 

 

גליונות זמינים באתר:
664 גליונות
3,158 עמודים
בין השנים: 1932-1922, 1939-1935

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:
​מאוספה הפרטי של ד"ר הגר הלל

 

מצב העותק: בינוני
עותק ממקרופילם במצב בינוני. קיימות בעיות מגוונות של קריעות, טשטושים, ולכלוכים. חלקם מקורם בהדפסה ובשימור העותקים וחלקם סביר שקשורים לצילום המיקרופילם. שנים חסרות: 1921-1920; 1934-1933.