Information Juive

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
Information Juive
תדירות: ירחון
שפה: צרפתית
שנות פרסום:
1948 - 2013
מדור:
מקום הפרסום: אלג'יר (אלג'יריה); פריז (צרפת)
עורכים: ז'ק לזרוס

 
הירחון, שהופיע לראשונה באוקטובר 1948, נוסד על ידי ז'ק לזרוס, שליח הקונגרס היהודי העולמי לאלג'יריה ויו"ר הוועדה היהודית-אלג'יראית ללימודי חברה (Comité Juif Algérien d’Etudes Sociales או C.J.A.E.S.) במטרה מוצהרת לבטא את קולה של הקהילה היהודית באלג'יריה ולעסוק, מזווית מקומית, בנושאים הנוגעים ליהדות בכלל וליהודי צפון-אפריקה בפרט באותה תקופה מכריעה. לזרוס היה עורכו הראשי של העיתון. 
 
בפועל היה הירחון ביטאון הקונגרס היהודי העולמי בצפון אפריקה. הקונגרס הוא ארגון פרו-ציוני מובהק ומרבית הכתבות בעיתון עסקו בישראל, בציונות וביהדות, לצד דיווחים על ההתרחשויות באלג'יריה, מרוקו ותוניסיה וכן בצרפת. בין היתר, הירחון עסק רבות בהיסטוריה יהודית, בדגש על תקופת השואה, בחגי ישראל והאופן שבו הם מצוינים במדינה היהודית ובנושאים דתיים-לאומיים נוספים. הירחון דיווח באופן סדיר על פעילותו של הקונגרס היהודי העולמי – במדינות צפון אפריקה, תחילה מול צרפת, המעצמה השלטת ולאחר מכן גם מול ראשי התנועות הלאומיות המקומיות, מול אונסק"ו ועוד. 
 
בשנותיו הראשונות נמנע הירחון לרוב מעיסוק במאבקיהם של עמי צפון אפריקה לעצמאות. החל מ-1956, ביטא הירחון עמדה מורכבת בשאלת עצמאותן של אלג'יריה בפרט ומדינות צפון אפריקה בכלל, מעמדם של היהודים במדינות אלה והמתח בין זהותם המקומית, הצרפתית והיהודית: מצד אחד הוא תמך בעקביות בשימור הזהות היהודית, הכוללת הזדהות עם ישראל, ומצד שני הדגיש את הקשר העמוק של היהודים הן למדינות מוצאם והן למסורת הצרפתית, תוך טענה שאין סתירה בין הדברים. לזרוס חזר שוב ושוב על עמדתו כי בקרב יהודי צפון אפריקה קיימות מגוון דעות באשר לשאלת השחרור הלאומי של עמי צפון אפריקה, והדגיש כי הקהילה היהודית מעולם לא הייתה ישות פוליטית וכי יותר מכול שואפים היהודים לפתרון של שלום שיכבד את זכויותיהם וחירויותיהם של כל אזרחי מדינות צפון אפריקה ולשלום צודק בין ישראל למדינות ערב. 
 
Information Juive עסק רבות ביהודים שהיגרו מצפון אפריקה לישראל, לצרפת ולמדינות אחרות. במרץ 1962 התפרסם הגיליון האחרון של העיתון באלג'יריה, אך הוא שב וראה אור בצרפת החל מספטמבר 1963, ונתן ביטוי לבעיות הקליטה של המהגרים היהודים לאחר הדה-קולוניזציה. 
תגיות:
אלג'יר, פריז
תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
העיתון הועלה לאתר בעזרת:
בתמיכת ​קרן מתנאל

 

גליונות זמינים באתר:
249 גליונות
1,568 עמודים
בין השנים: 1977-1948

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:
הספרייה הלאומית של ישראל, ספריית 'כל ישראל חברים' (פריז)

 

מצב העותק: טוב
עותק ממיקרופילים במצב טוב מאד. קיימת בעיה קלה של לכלוכים שחורים הנובעים מאופן החסנתו של העיתון