Adelante

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
Adelante
תדירות: דו-שבועון
שפה: ספרדית
שנות פרסום:
1929 - 1932
מדינה: מרוקו
מקום הפרסום: טנג'יר

​דו-שבועון בשפה הספרדית שיצא בטנג'יר בשנים 1932-1929. 

תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
גליונות זמינים באתר:
55 גליונות
415 עמודים
בין השנים: 1932-1929

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:

הספרייה ע"ש פול ורוז פהר, יד יצחק בן-צבי

 

מצב העותק: טוב
העותק הדיגיטלי הופק מעותק נייר של העיתון