כגוונא / זהר

כְּגַוְנָא דְאִנּוּן מִתְיַחֲדִין לְעֵלָּא בְּאֶחָד
{{ כמות שהם מתיחדים למעלה באחד}}
אוֹף הָכִי אִיהִי אִתְיַחֲדַת לְתַתָּא בְּרָזָא דְאֶחָד
{{ אף כאן היא מתיחדת למטה בסוד של אחד}}
לְמֶהֱוֵי עִמְּהוֹן לְעֵלָּא חַד לָקֳבֵל חַד
{{ להיות עמהם למעלה אחד כנגד אחד}}
קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אֶחָד
{{ הקב"ה אחד}}
לְעֵלָּא לָא יָתִיב עַל כֻּרְסְיָא דִיקָרֵיהּ עַד דְּאִיהִי אִתְעֲבִידַת בְּרָזָא דְאֶחָד כְּגַוְנָא דִּילֵיהּ
{{ למעלה אינו יושב על כסא כבודו עד שגם היא נעשית בסוד אחד כמוהו }}
לְמֶהֱוֵי אֶחָד בְּאֶחָד
{{להיות אחד באחד}}
וְהָא אוֹקִימְנָא רָזָא דַה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד.
{{ והרי העמדנו הסוד של ה' אחד ושמו אחד}}
רָזָא דְשַׁבָּת אִיהִי שַׁבָּת דְּאִתְאַחֲדַת בְּרָזָא דְאֶחָד לְמִשְׁרֵי עֲלַהּ רָזָא דְאֶחָד
{{ סוד של שבת היא השבת שנתייחדה בסוד אחד שישרה עליה הסוד של אחד }}
צְלוֹתָא דְמַעֲלֵי שַׁבְּתָא
{{ התפילה של כניסת השבת}}
דְּהָא אִתְאַחֲדַת כֻּרְסְיָא יַקִּירָא קַדִּישָׁא בְּרָזָא דְאֶחָד
{{ שהרי נתייחד כסא הכבוד הקדוש בסוד של אחד}}
וְאִתְתַּקָּנַת לְמִשְׁרֵי עֲלַהּ מַלְכָּא קַדִּישָׁא עִלָּאָה
{{ וניתקן שישרה עליה המלך הקדוש העליון}}
כַּד עַיֵּל שַׁבְּתָא אִיהִי אִתְיַחֲדַת וְאִתְפַּרְשַׁת מִסִּטְרָא אָחֳרָא
{{ כשנכנסת השבת היא מתייחדת ונפרשת מסטרא אחרא}}
וְכָל דִּינִין מִתְעַבְּרִין מִנַּהּ
{{ וכל הדינין עוברים ממנה}}
וְאִיהִי אִשְׁתְּאָרַת בְּיִחוּדָא דִנְהִירוּ קַדִּישָׁא וְאִתְעַטְּרַת בְּכַמָּה עִטְרִין לְגַבֵּי מַלְכָּא קַדִּישָׁא
{{ והיא נשארת ביחוד האור הקדוש ומתעטרת בכמה עיטורין לגבי המלך הקדוש}}
וְכָל שֻׁלְטָנֵי רֻגְזִין וּמָארֵי דְדִינָא כֻּלְּהוּ עַרְקִין וְאִתְעַבְּרוּ מִנַּהּ
{{ וכל ממשלות הרוגז ובעלי הדין כולם בורחים ועוברים ממנה}}
וְלֵית שֻׁלְטָנָא אָחֳרָא בְּכֻלְּהוּ עָלְמִין
{{ ואין שלטון אחר בכל העולמות}}
וְאַנְפָּהָא נְהִירִין בִּנְהִירוּ עִלָּאָה וְאִתְעַטְּרַת לְתַתָּא בְּעַמָּא קַדִּישָׁא
{{ ופניה מאירים באור העליון ומתעטרת למטה עם הקדוש}}
וְכֻלְּהוֹן מִתְעַטְּרִין בְּנִשְׁמָתִין חַדְתִּין כְּדֵין שֵׁירוּתָא דִצְלוֹתָא לְבָרָכָא לַהּ בְּחֶדְוָה בִּנְהִירוּ דְּאַנְפִּין.
{{וכולם מתעטרים בנשמות חדשות כמו התחלת התפילה לברך אותה בחדוה במאור פנים}}

כגונא

כגוונא / זהר

כְּגַוְנָא דְאִנּוּן מִתְיַחֲדִין לְעֵלָּא בְּאֶחָד
{{ כמות שהם מתיחדים למעלה באחד}}
אוֹף הָכִי אִיהִי אִתְיַחֲדַת לְתַתָּא בְּרָזָא דְאֶחָד
{{ אף כאן היא מתיחדת למטה בסוד של אחד}}
לְמֶהֱוֵי עִמְּהוֹן לְעֵלָּא חַד לָקֳבֵל חַד
{{ להיות עמהם למעלה אחד כנגד אחד}}
קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אֶחָד
{{ הקב"ה אחד}}
לְעֵלָּא לָא יָתִיב עַל כֻּרְסְיָא דִיקָרֵיהּ עַד דְּאִיהִי אִתְעֲבִידַת בְּרָזָא דְאֶחָד כְּגַוְנָא דִּילֵיהּ
{{ למעלה אינו יושב על כסא כבודו עד שגם היא נעשית בסוד אחד כמוהו }}
לְמֶהֱוֵי אֶחָד בְּאֶחָד
{{להיות אחד באחד}}
וְהָא אוֹקִימְנָא רָזָא דַה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד.
{{ והרי העמדנו הסוד של ה' אחד ושמו אחד}}
רָזָא דְשַׁבָּת אִיהִי שַׁבָּת דְּאִתְאַחֲדַת בְּרָזָא דְאֶחָד לְמִשְׁרֵי עֲלַהּ רָזָא דְאֶחָד
{{ סוד של שבת היא השבת שנתייחדה בסוד אחד שישרה עליה הסוד של אחד }}
צְלוֹתָא דְמַעֲלֵי שַׁבְּתָא
{{ התפילה של כניסת השבת}}
דְּהָא אִתְאַחֲדַת כֻּרְסְיָא יַקִּירָא קַדִּישָׁא בְּרָזָא דְאֶחָד
{{ שהרי נתייחד כסא הכבוד הקדוש בסוד של אחד}}
וְאִתְתַּקָּנַת לְמִשְׁרֵי עֲלַהּ מַלְכָּא קַדִּישָׁא עִלָּאָה
{{ וניתקן שישרה עליה המלך הקדוש העליון}}
כַּד עַיֵּל שַׁבְּתָא אִיהִי אִתְיַחֲדַת וְאִתְפַּרְשַׁת מִסִּטְרָא אָחֳרָא
{{ כשנכנסת השבת היא מתייחדת ונפרשת מסטרא אחרא}}
וְכָל דִּינִין מִתְעַבְּרִין מִנַּהּ
{{ וכל הדינין עוברים ממנה}}
וְאִיהִי אִשְׁתְּאָרַת בְּיִחוּדָא דִנְהִירוּ קַדִּישָׁא וְאִתְעַטְּרַת בְּכַמָּה עִטְרִין לְגַבֵּי מַלְכָּא קַדִּישָׁא
{{ והיא נשארת ביחוד האור הקדוש ומתעטרת בכמה עיטורין לגבי המלך הקדוש}}
וְכָל שֻׁלְטָנֵי רֻגְזִין וּמָארֵי דְדִינָא כֻּלְּהוּ עַרְקִין וְאִתְעַבְּרוּ מִנַּהּ
{{ וכל ממשלות הרוגז ובעלי הדין כולם בורחים ועוברים ממנה}}
וְלֵית שֻׁלְטָנָא אָחֳרָא בְּכֻלְּהוּ עָלְמִין
{{ ואין שלטון אחר בכל העולמות}}
וְאַנְפָּהָא נְהִירִין בִּנְהִירוּ עִלָּאָה וְאִתְעַטְּרַת לְתַתָּא בְּעַמָּא קַדִּישָׁא
{{ ופניה מאירים באור העליון ומתעטרת למטה עם הקדוש}}
וְכֻלְּהוֹן מִתְעַטְּרִין בְּנִשְׁמָתִין חַדְתִּין כְּדֵין שֵׁירוּתָא דִצְלוֹתָא לְבָרָכָא לַהּ בְּחֶדְוָה בִּנְהִירוּ דְּאַנְפִּין.
{{וכולם מתעטרים בנשמות חדשות כמו התחלת התפילה לברך אותה בחדוה במאור פנים}}

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים