דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

R. Ela1zar Azkari

The Pi1yut Site

03/02/2016

תקציר המאמר

kabalist, darshan, writer and poet who lived in Tzfat in the 16th century. R. Elazar was a disciple of the Kabalist R. Yosef Sagis.
In Tzfat R Elazar Azkari founded a chavura (a holy fellowship) called ‘Sukkat Shalom’, the purpose of this fellowship was to bring the people of Israel back to religious practice (Hazara B’tshuva). To further this cause he wrote the well know book ‘Sefer Haredim’. In this book the Mitzvot are categorized in accordance with the body
kabalist, darshan, writer and poet who lived in Tzfat in the 16th century. R. Elazar was a disciple of the Kabalist R. Yosef Sagis.

לתקציר המלא