מה בספרייה > תנאי שימוש: אתר הספרייה

תנאי שימוש: אתר הספרייה

תנאי שימוש

הספרייה הלאומית מציעה באתר זה מידע למנויים ולציבור הרחב. על ידי השימוש במידע או בכל שירות מקוון אחרת של הספרייה הלאומית, הינך מסכימ/ה לתנאי השימוש המפורטים להלן.
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים החלים במדינת ישראל ועל פי אמנות בינלאומיות, החומר המוצג לציבור באתר זה הינו:
    (1) חומר מוגן, כאשר זכויות היוצרים הן בבעלות צדדים שלישיים;
    (2) חומר מוגן, כאשר זכויות היוצרים הן בבעלות הספרייה הלאומית;
    (3) חומר שהינו בנחלת הכלל.
מובהר כי האחריות לבירור מצב זכויות היוצרים ביחס לתוכן כלשהו באתר זה חלה עליך באופן בלעדי. הינך מתחייב/ת לנהוג בהתאם לכל אזהרה ו/או הודעה בדבר זכויות יוצרים המופיעה באתר. השימוש בחומר כלשהו מתוכן האתר מעבר ל"שימוש ההוגן" המותר על פי חוק, לרבות
העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העמדה לרשות הציבור ומסירה לצד שלישי – טעון אישור בכתב מראש מאת בעלי זכויות היוצרים בתוכן. בכל מקרה, הספרייה הלאומית לא תישא באחריות בגין שימוש בתוכן האתר על ידי משתמש כלשהו ללא רשות מאת בעלי זכויות היוצרים כאמור.
ניתן להפנות לצוות הספרייה הלאומית שאלות בנושא זכויות יוצרים בפריטים מאוספי הספרייה.
פרטיות
הספרייה הלאומית מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על המידע האישי שהיא אוספת. הספרייה הלאומית פועלת על פי הכללים הבאים בכל הנוגע לשימוש במידע אישי:

1. הספרייה הלאומית אוספת רק מידע אישי אשר סופק על ידך, מרצונך, בהסכמה פעילה ומודעת, במסגרת הליך הרישום כמשתמש ו/או במסגרת הזמנת שירותים ו/או במסגרת הזמנת כרטיסים לאירועי חינוך ותרבות אשר הספרייה מפעילה מעת לעת.  

2. סוגי המידע האישי שאוספת הספרייה ייקבעו בהתאם למטרה שלשמה הסכמת למסור את המידע ו/או בהתאם השירות המבוקש. הספרייה לא תבקש ממך למסור מידע מעבר להיקף המידע הנדרש על מנת להגשים את מטרת האיסוף ו/או לספק את השירות המבוקש על ידך. 

3. הספרייה הלאומית תשתמש במידע האישי שלך כדי לספק לך שירותים של הספרייה ו/או באמצעות הספרייה.

4. הספרייה הלאומית לא תעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים אלא אם (א) היא תידרש לעשות כן על פי כל דין ו/או (ב) היא התבקשה למסור מידע לרשות מוסמכת בעקבות בקשה של אותה רשות ו/או (ג) אם הדבר נחוץ כדי לספק לך שירות מבוקש והסכמת להעברת המידע לאותו צד שלישי.

5. ביכולתך לבקש את הסרת המידע האישי שלך ממאגר הנתונים של הספרייה הלאומית. ההסרה כאמור עלולה לפגוע ביכולת הספרייה הלאומית לספק לך שירותים מסוימים.  בקשות הסרה יישלחו לכתובת: reference@nli.org.il

6. ביכולתך לפנות לספרייה הלאומית בכתובת reference@nli.org.il על מנת לברר איזה מידע הקשור אליך נמצא במאגרי הספרייה הלאומית.

7. הספרייה הלאומית תהיה רשאית להשאיר מידע אישי שלך במאגריה אם המידע נחוץ למטרות משפטיות או מנהליות, לפרק הזמן הנדרש על מנת למלא אחר מטרת השימוש. ניתן לפנות לספרייה הלאומית לכתובת reference@nli.org.il לבירורים בנושא זה. 

8. באתר הספרייה הלאומית ניתן לגלוש בצורה בלתי מזוהה (כאורח) או בצורה מזוהה. ניתן להגיע למערכות של קטלוג הספרייה הלאומית ולבצע חיפוש אנונימי. הספרייה הלאומית תשמור את כתובת ה-IP, את מועד הביקור באתר ואת כמות החיפושים אשר בוצעו אך לא ניתן יהיה לשייך את הפרטים הללו למשתמש והפרטים לא יועברו לצדדים שלישיים.

9. הספרייה הלאומית משתמשת ב-"cookies" כדי לשפר את איכות הגלישה ולהתאים את השירותים שהיא מציעה לקהל הגולשים. יחד עם זאת, הספרייה הלאומית לא תגבה מידע אישי כגון שם, מספר טלפון או כתובת דרך cookies .
אבטחת מידע
הספרייה הלאומית מפעילה אמצעי הגנה מגוונים להגנה על מידע משתמשיה. אמצעים אלה כוללים תוכנות Firewall אחדות, מערכות לסינון תכנים ולסינון דואר זבל. כמו כן, הספרייה הלאומית מפרידה בין רשתות שהיא מפעילה. הכלי לניהול משתמשים נמצא ברשת הפנימית והמאובטחת ביותר של הספרייה הלאומית.
כללי
מובהר כי הספרייה הלאומית תהיה רשאית להשהות ו/או לסיים את זכויות השימוש של משתמש אם יהיה חשד של פעילות בלתי-חוקית או פעילות אשר עלולה לפגוע ברגשות הציבור אשר קשורה לחשבון אותו משתמש.
הספרייה הלאומית עושה את מירב המאמצים כדי לספק תוכן עדכני ומדויק באתר זה. יחד עם זאת, התוכן מוצג as-is והספרייה הלאומית אינה מתחייבת כי התוכן הינו מהימן ושלם, ולא תישא באחריות כלשהי בגין טעויות בחומר המוצג או תקלות בשירותים המקוונים והאחרים, ו/או בגין נזק הנגרם למשתמש כלשהו (לרבות נזק תוצאתי), בין במשתמש אורח בין במנוי רשום, הנובע מהסתמכות על התוכן המוצג באתר. השימוש בחומר המובא באתר, בשירותים שהוזמנו דרך האתר ובשירותים המקוונים הינו באחריות המשתמש בלבד.  
קישורים לאתרים חיצוניים מובאים לנוחות בלבד והמשתמש מתחייב לציית לתנאי השימוש בכל אתר חיצוני כאמור. הספרייה הלאומית אינה אחראית לתוכנם של אתרים חיצוניים.
אם הינך סבור/ה כי חומר כלשהו המוצג באתר הספרייה הלאומית או המובא כחלק משירותי הספרייה הלאומית מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות של אדם כלשהו או כי החומר מהווה לשון הרע, יש למסור הודעה על כך בהזדמנות הראשונה לספרייה הלאומית לכתובת: copyright@nli.org.il וההודעה תיבחן על ידי הגורמים המוסמכים בספרייה הלאומית.