מה בספרייה > שירותי הספרייה > אספקת עותקים

אספקת עותקים

שירות אספקת עותקים

 שירות אספקת עותקים – מרכז לאספקת מסמכים

שירות אספקת עותקים מספק שירותי השאלת ספרים ואספקת מסמכים מאוספי הספרייה הלאומית. באמצעות שירות השאלת הספרים ניתן לשאול ספרים מספריות בארץ ואף לשאול ספרים מספריות אקדמיות בחו"ל. השירות ניתן לכל באי הספרייה, לרבות סטודנטים וסגל אקדמי באוניברסיטאות בארץ.
 
כדי להזמין ספר, הקורא המזמין צריך להיות רשום בקטלוג הספרייה.
הזמנת הספר תיעשה באמצעות הדוא"ל של שירות ההשאלה הבין-ספרייתית: ill@nli.org.il
​ 
 

 הצהרת זכויות יוצרים

  


הודעה בדבר מגבלות של זכויות יוצרים

 
 

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (ישראל) חל על עשיית צילומים, סריקות והעתקים אחרים של חומר מוגן בזכויות יוצרים.


הספרייה הלאומית תספק העתקים בדפוס או בפורמט דיגיטלי של חומרים מהאוסף שלה על פי חוק זכות יוצרים.

 


הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה אם, לפי שיקול דעתה, מילוי הבקשה יהיה כרוך בהפרת חוק זכות יוצרים.

 

במקרים מסוימים הספרייה תדרוש ממזמיני העתק להציג אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים.

 

בתנאים מסוימים המפורטים בחוק, הספרייה הלאומית תספק עותק של יצירה בחלקה או במלואה, לצורך "שימוש הוגן" כהגדרתו בחוק זכות יוצרים, כגון לצורך מחקר או הוראה. העושה שימוש בהעתק מעבר ל"שימוש הוגן", יהיה אחראי להפרת זכויות יוצרים.