מה בספרייה > שירותי הספרייה > הזמנת פריטים נדירים

הזמנת פריטים נדירים

 מספר דברים שעליכם לדעת כדי להזמין פריטים נדירים

jQuery Collapse Demo jQuery Collapse Demo jQuery Collapse Demo

1. מהו פריט נדיר?

בספרייה הלאומית מצויים אוספים הכוללים פריטים נדירים ויקרי ערך שיש להם חשיבות רבה למורשת העם והמדינה. ערכם של פריטים אלה לא יסולא בפז, שכן לרוב מדובר בפריטים יחידים מסוגם: כתבי יד בעלי ערך מיוחד, עותק יחיד של פריט שלא נשתמרו ממנו עותקים נוספים בארץ ובעולם וכד'.

2. מי רשאי להזמין פריט נדיר?

השירות ניתן לקוראים רשומים ובעלי הרשאה לעיון בפריט נדיר, ולאחר הזמנה ותיאום הגעה מראש.

קורא רשום ובעל הרשאה יוכל לבצע את ההזמנה באופן מקוון באמצעות קטלוג הספרייה.

קורא הרשום בספרייה שטרם הסדיר הרשאה לעיון בפריט נדיר, יגש לדלפק ההשאלה עם המסמכים המתאימים (ראו סעיף 3).

קורא שאינו רשום בספרייה, נדרש תחילה לפתוח כרטיס קורא, למלא את טופס הבקשה, ולאחר מכן לגשת לדלפק ההשאלה עם המסמכים המתאימים. 

 

לתשומת לבכם: לספרנים שמור שיקול הדעת בדבר אישור הבקשה לעיון בפריט הנדיר המקורי.

 

3. כיצד מקבלים אישור לעיון בפריט נדיר?

עליך לגשת לדלפק ההשאלה ולהציג את המסמכים הבאים:

1.​

תעודה מזהה עם צילום. אנו נסרוק את התעודה למערכת המידע של הספרייה.​

​2.

אישור לפי הפירוט הבא:​

א.  חוקרים, חברי סגל: כרטיס ממוסד אקדמי מוכר (כרטיס מינוי תקף באוניברסיטה או במכללה).​ ​במקרים אלו יינתן אישור קבוע לשנה קלנדרית.
ב.  סטודנטים: תעודת סטודנט וכן מכתב ממזכירות החוג המאשר את הצורך של הסטודנט בעיון ​ בפריטים נדירים. באחריות הסטודנטים לדאוג לכך שמרצה הקורס או מנחה העבודה יעביר אישור מתאים למזכירות החוג. במקרים אלו יינתן אישור תקופתי.
ג.  חוקרים במוסדות מחקר עצמאיים מוכרים: אישור ממזכירות המוסד. אנו נברר שהמוסד עומד ​ בהגדרה של מוסד מוכר וכן נוודא שהאישור תקף. במקרים אלו יינתן אישור תקופתי.
ד.  לומדים עצמאיים, תלמידים והקהל הרחב: עליכם למלא טופס בקשה המנמק את הסיבה לעיון בפריט.
​ יינתן אישור חד פעמי לתקופה מצומצמת (מימים אחדים ועד חודש). ​

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את פרטי הבקשה ולהעביר אותה לבדיקה של קב"ט הספרייה.

 

3.​ חתימה על תנאי השירות​

 

לתשומת לבכם: לספרנים שמור שיקול הדעת בדבר אישור הבקשה לעיון בפריט הנדיר המקורי.

 

4. כיצד מבצעים הזמנה?

עוד בטרם ביצוע ההזמנה עליכם להסדיר את הרשאתכם לעיון בפריט נדיר.

עליכם לאתר את הפריט בקטלוג וללחוץ על הזמנה.

עליכם לדאוג לכך שההזמנה תגיע אלינו יומיים לפני המועד המבוקש לעיון. אין טעם להגיע לספרייה לפני הודעת אישור מהספרן על כך שיש אפשרות לבוא ולעיין בפריט.

אם נתקלתם בפריט שלא ניתן להזמין אותו דרך הקטלוג, יש לפנות לדלפק ההשאלה.
אם אתם מעוניינים לעיין בפריט הנדיר במשך תקופה ממושכת, יהיה עליכם להזמינו מחדש מדי יום.


לתשומת לבכם: לספרנים שמור שיקול הדעת בדבר אישור הבקשה לעיון בפריט הנדיר המקורי.

 

5. עוד על תהליך ההזמנה

לספרנים, לפי כללי הספרייה הלאומית, שמור שיקול הדעת בדבר הצורך לעיין בפריט הנדיר המקורי.

 

עם קבלת ההזמנה נבדוק האם קיים עותק חלופי לפריט (כגון צילום). אם קיים עותק כזה, נשלח לכם קישור תוך יום עבודה.​
אם נאשר עיון בעותק המקורי, יהיה עליכם לתאם את מועד ההגעה לאולם הקריאה לספרים נדירים.

 

לפני שהפריט יימסר לעיונכם, יהיה עליכם לחתום על נספח ובו הנחיות לקריאת כתבי יד, ספרים נדירים וחומר ארכיוני.

 

6. כיצד אפשר לצלם עותק?

•​ לא ניתן לצלם פריט במכונות הצילום הרגילות. בקרוב יוכנס לשימוש סורק עילי מיוחד. ​
​• מותר צילום במצלמה דיגיטלית באישור הספרן ובהנחייתו באשר לאופן הצילום כך שלא יזיק
לפריט.
​• באפשרותכם להזמין סריקה של הפריט. השירות כרוך בתשלום.

תצוגה גרפית

הזמנת ספרים נדירים 

לחץ להגדלה

מהו פריט נדיר?

בספרייה הלאומית מצויים אוספים הכוללים פריטים נדירים ויקרי ערך שיש להם חשיבות רבה למורשת העם והמדינה. ערכם של פריטים אלה לא יסולא בפז, שכן לרוב מדובר בפריטים יחידים מסוגם: כתבי יד בעלי ערך מיוחד, עותק יחיד של פריט שלא נשתמרו ממנו עותקים נוספים בארץ ובעולם וכד'.
פריטים אלה מסומנים בקטלוג הספרייה בסימנים R ----
 

מי רשאי להזמין פריט נדיר?

כל אדם רשאי לעיין בפריט נדיר מאוספי הספרייה.

הכול רשאים לבקש לעיין בפריט נדיר. האישור לעיון בפריט יינתן בדלפק ההשאלה בהתאם לקריטריונים שאנו מפרטים בעמוד הזה.

ראשית, השירות יינתן לקוראים רשומים אשר הסדירו את הרשאה אישית לעיון בפריט נדיר בדלפק ההשאלה, ולאחר הזמנה ותיאום מראש.

קוראים הרשומים בספרייה יצטרכו להסדיר את ההרשאה המיוחדת לצורך קבלת אפשרות לעיין בפריטים נדירים.

 

כיצד אני מקבל אישור לעיון בפריט נדיר?

עליך לגשת לדלפק ההשאלה ולהציג את המסמכים הבאים:

1.​תעודה מזהה עם צילום. אני נסרוק את התעודה למערכת המידע של הספרייה.​
​2.אישור לפי הפירוט הבא:​

א.

חוקרים, חברי סגל: כרטיס ממוסד אקדמי מוכר (כרטיס מינוי תקף באוניברסיטה או במכללה).​
במקרים אלו יינתן אישור קבוע לשנה קלנדרית.​
​ב.סטודנטים: תעודת סטודנט וכן מכתב ממזכירות החוג המאשר את הצורך של הסטודנט בעיון ​
בפריטים נדירים. סטודנטים המכינים עבודות מחקר ידאגו לכך שהמנחה שלהם יעביר אישור מתאים למזכירות החוג. במקרים אלו יינתן אישור תקופתי.​
​ג.חוקרים במוסדות מחקר עצמאיים מוכרים: אישור ממזכירות המוסד. אנו נברר שהמוסד עומד ​
בהגדרה של מוסד מוכר וכן נוודא שהאישור שנמסר לנו נכון. במקרים אלו יינתן אישור תקופתי.​
​ד.לומדים עצמאיים, תלמידים והקהל הרחב: ימלאו טופס מודל הרוורד והוא יהיה בסיס לתשאול ​
מפורט. יינתן אישור חד פעמי לתקופה מצומצמת (מימים אחדים ועד חודש). ​

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק ולהעביר את הבקשה לבדיקה של קב"ט הספרייה.

3.​חתימה על תנאי השירות​

 

כיצד אני מבצע הזמנה?

עליך לאתר את הפריט בקטלוג וללחוץ על הזמנה

על ההזמנה להגיע אלינו יומיים לפני המועד המבוקש לעיון. אין להגיע לפני הודעת אישור מהספרן על כך שיש אפשרות לבוא ולעיין בפריט.

 

היכן ומתי ניתן לעיין בפריט נדיר?

בכל מקרה, לספרנים, לפי כללי הספרייה הלאומית, שמור שיקול הדעת בדבר הצורך לעיין בפריט הנדיר המקורי.

 

1.​עם קבלת ההזמנה נבדוק האם קיים עותק חלופי לפריט. אם קיים, נשלח קישור תוך יום עבודה.​
​2.אם לא קיים עותק חלופי, יהיה עליך למלא טופס הזמנה עם כתובת מגורים קבועה מלאה ולציין ​
בו את סיבת הבקשה. ​
​3.עם ההגעה לבניין, עליך לגשת לדלפק ההשאלה ולהזדהות תוך הצגת המסמכים הנדרשים.​

 

לאחר אישור לעיון במקרו יהיה עליך לתאם את מועד ההגעה לעיון בפריט באולם הקריאה לספרים נדירים

 

הנחיות לעיון בפריט נדיר

לפני שהפריט יימסר לעיונך, יהיה עליך לחתום על נספח ובוא הנחיות לקריאת כתבי יד, ספרים נדירים וחומר ארכיוני.

 

כיצד אני יכול לצלם עותק?

•​לא ניתן לצלם פריט במכונות הצילום הרגילות. בקרוב יוכנס לשימוש סורק עילי מיוחד. ​
​•מותר צילום במצלמה דיגיטלית באישור הספרן ובהנחייתו באשר לאופן הצילום כך שלא יזיק
לפריט.
​•באפשרותך להזמין סריקה של הפריט. השירות כרוך בתשלום.​​