מה בספרייה > תכנית פרדס > תכנית "פרדס" – קול קורא

תכנית "פרדס" – קול קורא

תכנית "פרדס"

הספרייה הלאומית מזמינה סופרים להגיש מועמדות למחזור ג' של תכנית "פרדס"

תכנית פרדס מבקשת לחזק את הקשר בין היצירה הישראלית ובין האוצרות הקיימים בספרייה. בכל שנה נבחרים ארבעה סופרים צעירים ומבטיחים הזוכים למלגה חודשית, כדי לסייע להם להשלים יצירה ספרותית חדשה.   
הסופרים הצעירים לוקחים חלק ביום לימוד והעשרה משותף, מדי שבוע, בספרייה.

הגשת מועמדות לתכנית

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 17/7/2016, י"א בתמוז התשע"ו.

אופן הגשת מועמדות
1.  מילוי טופס המועמדות, הדפסתו ושליחתו לספרייה.
2.  שליחת חמישה עותקים של הספר ע"י ההוצאה בה ראה אור.

כתובתנו לשליחת הטפסים ועותקי הספרים

רותי רובינשטיין, אגף התרבות,
הספרייה הלאומית

קריית אדמונד י. ספרא, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ת.ד. 39105, ירושלים 9139002

                    


הספרייה הלאומית תבחר את ארבעת הסופרים לתכנית "פרדס". הסופרים הנבחרים יתחייבו לחתום על הסכם. הוצאת הספרים של כל סופר תעניק לסופר תמיכה של עורך מטעמה כדי לסייע לו לסיים את ספרו השני סמוך ככל האפשר לסיום תקופת התכנית.

על התכנית

בפרויקט "פרדס" ייבחרו ארבעה סופרים צעירים, אשר כבר פרסמו ספר אחד בהוצאה לאור בישראל, אך טרם פרסמו ספר שני. ארבעת הסופרים ישתתפו בתכנית שתתקיים במשכן הספרייה הלאומית בירושלים. הסופרים יישבו בספרייה הלאומית במשך 8 חודשים כדי לכתוב וליצור שיח עם חבריהם לתכנית, עם אנשי תוכן בספרייה הלאומית ועם ציבור הקוראים.
 
התכנית מיועדת לסופרים העונים על מספר קריטריונים:

1. הסופר הוציא ספר אחד בהוצאה לאור מוכרת בישראל בחמש השנים הקודמות לתקופת התכנית, וטרם הוציא לאור ספר שני.
 
2. הסופר פנוי להשתתף בתכנית ומתחייב לשהות בספרייה הלאומית בירושלים יומיים בשבוע, במהלך תקופת התכנית.
 
3. הסופר מוכן להשתתף בפעילויות תרבות והעשרה שונות מהלך תקופת התכנית עם עמיתיו לתכנית ואנשי ספר מגוונים בהיקף ובמועדים שיקבעו ע"י הספרייה הלאומית.
 
4. הסופר ישתתף באחת מתכניות התרבות של הספרייה הלאומית במהלך תקופת התכנית.
 
הסופרים שייבחרו לתכנית "פרדס" ייהנו מן ההטבות הבאות:
 
מלגה חודשית על סך 4,000 ₪, במהלך תקופת התכנית.
נוסף על המלגה, הסופרים יהיו זכאים ללינה בירושלים על חשבון הספרייה הלאומית, אחת לשבוע, במקום שהספרייה תבחר.