תפוצת אמל"ט


הקהילות היהודיות באמריקה הלטינית: היסטוריה, כלכלה, תרבות

 

 

יום שלישי | 21 במארס 2017 | כ"ג באדר תשע"ז | 17:00

 

 הכניסה ללא תשלום בהרשמה מראש באתר הספרייה

 

 


 

משתתפים:

פרופ' מנואל טרכטנברג, פרופ' חיים אבני, פרופ' יוסף קפלן, ד"ר מרגלית בז'רנו 

 

דברי ברכה: מר דוד בלומברג
השלבים המוקדמים של היווצרות יהדות אמריקה הלטינית: פרופ' חיים אבני
למה דווקא בכלכלה וברפואה? הרהורים על תרומתם הסגולית של עולי אמל״ט: ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג
היהודים בקובה תחת קאסטרו: ד"ר מרגלית בז'רנו
ההיית, או חלמתי חלום? התרבות היהודית בבואנוס איירס שבה גדלתי: פרופ' יוסף קפלן
מנחה: ד"ר יוחאי בן גדליה

 

האירוע ילווה בתצוגת פריטים מאספי הספרייה.