קרית ספר

קרית ספר
"קרית ספר" – הביבליוגרפיה הלאומית של מדינת ישראל והעם היהודי – נוסדה בשנת תרפ"ה (1925). מטרת הביבליוגרפיה הלאומית היא לתעד את כל הפרסומים הרואים אור בישראל בכל התחומים ובכל השפות ואשר מופקדים בספרייה הלאומית. בשנת תשי"ג (1953) ניתן תוקף משפטי בחוק להפקדת עותקי חובה. החוק הוחל על פרסומים בדפוס בלבד, ובשנת תשס"א (2001) הורחב גם לחומר לא-ספרי.
 
כמו כן נרשמים ב"קרית ספר" פרסומים בכל השפות, מכל הארצות, העוסקים ביהדות ובנושאים הקשורים לארץ ישראל, הנרכשים על ידי הספרייה.
 
עד שנת תשס"ג (2003) הופיעה הביבליוגרפיה ככתב עת מודפס שנמכר למנויים בלבד. מאז שנה זו החומר נמצא במאגר מקוון הפתוח לכול ללא תשלום ומעודכן מדי יום.
 
בכל רשומה ניתן נושא כללי (המכונה מדור קרית ספר) בנוסף לנושא הייחודי המאפיין את הפריט ואשר התקבל בתהליך המיון. כמו כן ניתנות הערות כשהרשומה אינה מספקת מידע מספיק על תוכן הפריט.
אוסף ישראל
אוסף ישראל
הספרייה הלאומית משמשת ה"זיכרון הלאומי" של מדינת ישראל וארץ ישראל.
For more information