אוספים וארכיונים > ארכיונים > הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי


 
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי (אמת"י) נוסד בשנת 1939. שמורים בו ארכיונים של מאות קהילות יהודיות, של ארגונים יהודיים מקומיים, ארציים ובינלאומיים וכן אוספים פרטיים של אישים יהודים בולטים רבים. בארכיון שמור כעת האוסף המקיף ביותר של מסמכים, פנקסים ומקורות נוספים על ההיסטוריה היהודית מימי הביניים ועד ימינו.
 
ב-30 בינואר 2013 נחתם הסכם בין הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי לבין הספרייה הלאומית למיזוג בין הארכיון לספרייה. הצטרפות אוצרות הארכיון לספרייה הלאומית מעשירה את אוספי הספרייה, ומאפשרת גישה לאוספים העצומים של הארכיון לקהל רחב יותר.
 
האתר נותן תמונה כללית של אוספי הארכיון, בסידור גיאוגרפי לפי ארצות או קהילות (על פי הגבולות שהיו קיימים בין מלחמות העולם) ולפי ארגונים. כשקיימות רשימות מפורטות, ניתן לגשת אליהן באתר הישן: