אוצר כתבי יד תלמודיים > עיון בכתבי היד

עיון בכתבי היד

​"אוצר כתבי יד תלמודיים" הוא מפעל משותף של החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים ושל הספרייה הלאומית. אתר זה הוא חלק ממפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל.