אוספים וארכיונים > יהדות > עיון בכתבי היד

עיון בכתבי היד

התלמוד: ספרים, כתבי יד, מאמרים ועוד

"אוצר כתבי יד תלמודיים" הוא מפעל משותף של החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים ושל הספרייה הלאומית. אתר זה הוא חלק ממפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל.